Bursa'da 24.8 milyon TL'ye satılık 2 adet arsa!

Bursa'da 24.8 milyon TL'ye satılık 2 adet arsa!



Bursa İli Orhangazi Belediye Başkanlığı, Bursa Yeniköy Mahallesi'nde yer alan 2 adet arsayı 24 milyon 847 bin 150 TL bedelle satışa çıkardı.


Bursa İli Orhangazi Belediye Başkanlığı, Bursa Yeniköy Mahallesi'nde yer alan 2 adet arsayı satışa çıkardı. Arsaların toplam satış bedeli 24 milyon 847 bin 150 TL olarak belirlendi.

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Bursa İli Orhangazi Belediye Başkanlığından:

1. Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıdaki taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü İhale suretiyle satılacaktır.
2. Bu husustaki ihaleler 03.02.2021 tarihinde aşağıda belirtilen saatte encümen toplantı odasında yapılacaktır.
3. Satışı yapılacak taşınmaz;

Bursa

4. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, taşınmazların tahmini bedel üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatı ihaleden önce ödemek şarttır.
5. Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesine istinaden KDV’ den muaftır.
6. Taşınmaz satışı ihale şartnamesi 500,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Cumhuriyet Alanı No: 1, Orhangazi Belediyesi veznelerine bedeli yatırılarak Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.
7. Taşınmaz satışı ihale şartnamesini görmek isteyenler mesai saatleri içerisinde Orhangazi Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden görebilir.
8. Taşınmazların kapalı teklif usulü satış ihalesine teklif verecekler ihale zarflarını aşağıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere ve 2886 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak hazırlayarak 03.02.2021 tarihinde Çarşamba günü saat 15.00’e kadar Orhangazi Belediyesi Encümeni (ihale komisyonu) sekretarya görevini yapan Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
9. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler
şunlardır:

Bursa