25 / 09 / 2022

Çanakkale Maydos Antik Kenti'nin sit alanları yeniden belirlendi!

Çanakkale Maydos Antik Kenti'nin sit alanları yeniden belirlendi!

Çanakkale Eceabat ilçesinde yer alan ve kazı çalışmaları devam eden Maydos Antik Kenti için 1.derece ve 3.derece arkeolojik sit alanları yeniden belirlendi. Karar bugün Resmi Gazete'de yayınlandı...Kültür ve Turizm Bakanlığından:


ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR


Toplantı Tarihi ve No    : 19.08.2014 / 94                                                     17.06.152

Karar Tarihi ve No        : 19.08.2014 / 1860                                               Toplantı Yeri

                                                                                                                  ÇANAKKALE

Çanakkale İli, Eceabat İlçesinde, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 14.11.1980 gün/12331 sayılı kararı ile belirlenen 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanında kalan, Kurulumuzun; 21.10.2010 gün/5147 sayılı kararı ile ‘‘Maydos Antik Kenti 1.derece ve 3.derece arkeolojik sit alanlarının irdeleme çalışmalarının Kazı Başkanlığınca yapılmasına, çalışmalar tamamlanıncaya kadar Kurulumuzun 23.01.2008 gün/3399 sayılı kararı ile uygun bulunan karar eki 1/5000 ölçekli haritada belirtilen 1.ve 3.derece arkeolojik sit sınırlarının geçerli olduğuna’’ karar verilen, 17.08.2012 gün/457 sayılı kararı ile Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 14.11.1980 gün/12331 sayılı kararı ile belirlenen 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanı sınırlarının irdelenmesine yönelik gerekli sondaj çalışmalarının ilgili Müze Müdürlüğü tarafından yapılarak, bütüncül olarak hazırlanacak sondaj sonuç raporunun Kurulumuza sunulmasına karar verilen, 25.03.2014 gün/1522 sayılı kararı ile kazı çalışmalarının tamamlanması nedeniyle ilgili Müze Müdürlüğü uzmanları ile Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca ortak olarak yapılacak çalışma sonucu hazırlanacak öneri arkeolojik sit alanı haritalarının Kurulumuza sunulmasına karar verilen,  24.06.2014 gün/1757 sayılı kararı ile ilgili Kurumlar tarafından ivedi olarak bu bölgeyi içeren güncel kadastral .NCZ dosyasının ivedi olarak Kurulumuza sunulmasına karar verilen alana ilişkin, Eceabat Belediye Başkanlığının 31.07.2014 tarih ve 1275 sayılı yazısı ve eki ile uzman raporu okundu, ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Çanakkale İli, Eceabat İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 1. ve 3.derece arkeolojik sit alanında kalan Maydos Antik Kentine ilişkin yapılan sit alanı irdelemesine yönelik yapılan kazı ve sondaj sonuçları doğrultusunda yapılan inceleme sonucunda;

- Arkeolojik sit potansiyeli açısından önem arz eden buluntuların rastlanıldığı 269 ada, 54,61,231,234,235,251,252,267 ve 268 parsellerin bulunduğu alanın sit derecesinin 1.derece arkeolojik sit olarak tescilinin devam etmesine,

- Kurulumuzun 23.01.2008 gün/3399 sayılı karar ekinde, 1.derece arkeolojik sit alanında gösterilen, ancak 269 ada, 54,61,231,234,235,251,252,267 ve 268 parseller dışında yer alan diğer parsellerin sit derecesinin 3.derece arkeolojik sit alanına dönüştürülmesine,

-Söz konusu alanın konumu ve potansiyeli düşünüldüğünde deniz kıyısındaki ilk 100.00 m’lik kısmın kontrol amaçlı olarak 3.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna,

- Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda, Kurulumuzun 23.01.2008 gün/3399 sayılı karar eki 1/5000 ölçekli haritada belirtilen 1. ve 3.derece arkeolojik sit alanı sınırlarının iptaline, yeni karar eki 1/2000 ölçekli haritada sınırları belirtildiği şekliyle 1. ve 3.derece arkeolojik sit alanı sınırlarının uygun olduğuna,

- Alanın yerleşime açık bir alan olmasından ötürü 2010,2011 ve 2013 yıllarında yapılan kazılar sonucu açılan sondaj çukurlarının tehlike arz etmesi nedeniyle Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılmasına,

- İlgili Yasa ve Yönetmelik uyarınca hazırlanacak Koruma Amaçlı İmar Planlarının yapılarak Kurulumuza iletilmesine karar verildi.


Çanakkale Maydos Antik Kenti nin sit alanları yeniden belirlendi!
Geri Dön