08 / 08 / 2022

Çankaya Belediyesi Spor ve Kültür Kompleksi’ni Aura Design Studio tasarladı!

Çankaya Belediyesi Spor ve Kültür Kompleksi’ni Aura Design Studio tasarladı!

Ankara Karapınar Mahallesi’nde inşa edilecek olan Çankaya Belediyesi Spor ve Kültür Kompleksi’ni AURA Design Studio tasarladı. Kompleks bölgenin sosyal konut ihtiyaçlarına yönelik birçok fonksiyonu içinde barındırıyor.Ankara Karapınar Mahallesi’nde inşa edilecek olan Çankaya Belediyesi Spor ve Kültür Kompleksi AURA Design Studio  tarafından tasarlandı.

Mimarlık, şehir planlama ve peyzaj mimarlığı alanlarında  birçok farklı ödüllü projeye imza atan AURA Design Studio, Çankaya Belediyesi Spor ve Kültür Kompleksi’ni tasarladı.  Ankara  illi Karapınar Mahallesi’nde rekreasyon çalışmaları süren Karapınar Vadisi bitişiğinde, vadiye hakim ve Konya Yolu’ndan da algılanabilir bir şekilde konumlandırılan proje, kapalı yüzme havuzu, spor salonları yapısı ile kütüphane, atölyeler, çok amaçlı salon, muhtarlık ve aile sağlığı merkezi gibi birçok kamusal fonksiyonu içinde barındırıyor. Kompleks vadi ile yoğun konut dokusu arasında önemli bir kamusal kompleks rolü üstlenmeyi hedefliyor.

Bütünsellik Algısı İle Tasarlanan Yapılar

Kamusal kompleks, biri yüzme havuzu ve spor salonları yapısı ile sosyal tesis, aile sağlık merkezi ve muhtarlığı barındıran Çankaya Evi olmak üzere dörder katlı iki farklı yapıdan oluşuyor. Vadiye inen bu iki yapı arasında karşılıklı farklı kademelerde oturan peyzaj alanı kütüphanenin, pilates salonunun teraslarının açıldığı, belediyenin yazları aktif olarak düzenlediği açık hava sinemasına uygun bir planlama ile bir kamusal geçiş ve sosyal etkileşim mekanı olarak kurgulandı. Bu geçiş alanının sonunda ise iki yapıyı birleştiren bir arkad bulunuyor. Her iki yapının alt kot girişlerini birbirine bağlayan bu arkad ile yapıların farklı cephe dilleri arasında da bir bütünsellik algısı yakalanmak istendi.

Dört kattan oluşan ve 5227 metrekare alanı kapsayan kapalı yüzme havuzu ve spor salonu yapısı eğimli bir araziye yapıldı. Tasarımda da bu eğimden faydalanılarak farklı kotlardan yapı girişleri alındı. Vadiye bakan alt kottan havuz ve soyunma hacimleri ile ilişki sağlanırken, üst kottan ise vadi manzarası ile ilişkilendirilen kafeteryaya direkt erişim sağlandı.

Eğimli arazideki kot farklılıklarından yararlanılarak iki adet girişin kurgulandığı yapıda, birinci bodrum katta spor salonuna ait fitness, aerobik ve spinning salonları bulunuyor. Aerobik salonunun Karapınar Çankaya Evi ve Karapınar Yüzme Havuzu arasında kalan rekreasyon alanına cephe verdiği noktadan da dış mekan ile ilişki kuruldu. Ayrıca spor yapan üyenin çocuğuna refakat edilecek bir çocuk oyun alanı da yine bu katta çözümlendi. Spinning salonu vadi manzarasına hakim şekilde, akustik açıdan uygun malzemeler seçilerek tasarlanırken kat holünde 2. bodrum kattan zemin kata kadar süren bir galeriye yer verildi.

Farklı Fonksiyonlara Getirilen Farklı Çözümler

Sosyal tesis, aile sağlık merkezi ve muhtarlık yapılarını kapsayan Çankaya Evi ise dört kattan oluşan 1658 metrekarelik bir alana sahip. Vadiye bakan alt kottan ana giriş ve çok amaçlı salon ilişkileri sağlanırken üst kottan ise Çankaya Evi’nden bağımsız olarak aile sağlığı merkezi ve muhtarlık birimlerinin girişleri oluşturuldu.

Yapının genel tasarımında, orta bölümde bir sirkülasyon hattı ve bu sirkülasyon hattının bir tarafında atölye, çok amaçlı salon, 24 saat açık kütüphane gibi büyük hacimler planlanırken, diğer kolda ise bu hacimleri destekleyen mutfak ve tuvalet gibi servis alanları kurgulandı.

Çankaya Evi’nin ana bağlantısının kurulduğu ikinci bodrum katta idari ofis, çok amaçlı salon ve ilgili birimler, teknik hacimler ve çok amaçlı salona hizmet eden ıslak hacimler yer alıyor. Yapı girişi boyunca uzanan saçaklı giriş platosu, çok amaçlı salonun önünden sürerek Çankaya Evi ve yüzme havuzu arasında tasarlanan sosyal etkileşim alanına uzanırken, Çankaya Evi’nden parka doğru uzanan arkad ile bağlantı tanımlı hale getirildi ve yerleşke bütünlüğü sağlandı.

Kütüphane, çocuk kütüphanesi niteliğindeki oyun ve masal odası ve bu mekanların servislerinin yer aldığı birinci bodrum katta, kütüphane önündeki geniş teras ile ara geçiş aksına bağlanılırken yaz aylarında çalışma alanlarının teraslar ve yeşil aks üzerinde genişlemesi hedefleniyor.

Çankaya Evi’nden bağımsız olarak Aile Sağlığı Merkezi, muhtarlık birimleri ve bu birimlerin servis mekanları ise zemin katta planlandı. Farklı zaman kullanımları ile beraber engelli ve hasta ulaşımı da düşünülerek fonksiyonların birbirini olumlu yönde destekleyeceği şekilde fonksiyon yerleşimi yapıldı. Katın Çankaya Evi kısmında Karapınar Vadisi’ne bakan büyük bir resim atölyesi de oluşturuldu.

İki yapı arasında yapılan parka, sosyal etkileşim alanına ve Karapınar Vadisi’ne bakan atölyeler ve atölyelerin servisleri ise birinci katta konumlandırıldı.

Tasarıma Kazandırılan Ritim

Bu ana tasarım kararını destekleyecek şekilde oluşturulan yapı cephe düzeninde sirkülasyon hattı daha şeffaf giydirme cam sistemler ile kaplanarak iki kütlenin birbirinden kopuk algılanması sağlandı. Servis mekanlarının bulunduğu kütle koyu antrasit renkli, diğer kütle ise beyaz olarak düşünüldü.

Çankaya Evi ana girişinin sağlandığı vadi cephesinde çok amaçlı salon ve ana girişin bulunduğu kısım, ışıklıklı yüksek çelik konstrüksiyonlar ile vurgulandı, bu cephe düzeni de parkta ve yüzme havuzu cephesinde arkadlarla devam ettirildi. Pencere önlerinde bulunduğu zemin ile kontrast olarak beyaz kütlede antrasit, antrasit kütlede beyaz renkli genişletilmiş metal güneş kırıcı paneller kullanılarak oluşturulan ritim ile yapıya dinamizm katıldı.