Çankaya'da 5.4 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Çankaya'da 5.4 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul! Çankaya'da 5.4 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Ankara İli Çankaya İlçesi Alacaatlı Mahallesi'nde yer alan gayrimenkul 5 milyon 420 bin TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. Satışa konu olan gayrimenkul için birinci satış günü 15 Ocak 2019 olarak belirlendi.  
Ankara İli Çankaya İlçesi Alacaatlı Mahallesi'nde yer alan gayrimenkul icradan satışa çıkarıldı. Satışa konu olan gayrimenkul için 5 milyon 420 bin TL bedel isteniyor. 

TAŞINMAZIN
Özellikleri
:  Ankara  İli Çankaya İlçesi Alacaatlı Mahallesi 44583 ada 1 parselde kayıtlı 5.420,00 metrekare miktarlı arsa vasıflı taşınmazın yeri tapuda kreş yeri olarak ayrılmıştır. Arsa Ankara Eskişehir yolundan, yaşam kent olarak bilinen bölgeye giden 322. caddeden, 3278 cadde üzerinde bulunan Yeni Ata bilge sitesinin güneyinde, 3390 sokak Tower Sitesi ve arsanın at tarafında Yeşil Simena Sitesi Bulunmaktadır. Arsanın imar durumu 1/1000 ölçekli, 84178 parselasyon planları kapsamında kalan, Ankara İli Çankaya İlçesi Alacaatlı Mahallesi İmarın 44583 ada 1 nolu parselin imar durumunun E:0,60, H max: Serbest olup ( Kreş Alanı ) kullanımında kaldığı belirtilmiştir. Arsa üzerinde herhangi bir müştamilat yoktur. boş haldedir. Taşınmazın kuzeyinde Yeni Ata Bilge Sitesine cepheli 3278 cadde üzerinden belediye hizmetlerinden (Yol, Su, Elektirik, Otobüs vs ) faydalanmakta olup ortaklığın giderilmesi yolu ile satışa çıkartılmıştır. Gayrimenkule ilişkin geniş bilgiler dosyasında mevcuttur.

Kıymeti : 5.420.000,00 TL
1. Satış Günü : 15/01/2019 günü 15:00 - 15:10 arası
2. Satış Günü : 15/02/2019 günü 15:00 - 15:10 arası
Satış Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.