04 / 07 / 2022

Carrefoursa İzmir'deki gayrimenkulünü satıyor!

Carrefoursa İzmir'deki gayrimenkulünü satıyor!

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş., Kamu Aydınlatma Platformu 'nda İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yer alana gayrimenkulün üçüncü kişilere satılacağını açıkladı.Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. Kamu Aydınlatma Platformu'na gayrimenkul satım işlemleri hakkında açıklama yaptı.


Açıklama:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10 Şubat 2015 tarihli toplantısında; 


1. Şirketimiz mülkiyetinde olan ve ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde  İzmir  ili, Karşıyaka İlçesi, Şemikler Mahallesi, 26K.3C pafta, 26024 ada, 1 parselde kayıtlı bulunan taşınmazın üçüncü kişilere satılmasına,


2. Yukarıda belirtilen gayrimenkulün ("Gayrimenkul") satım işlemlerini gerçekleştirmeye, söz konusu satım işlemlerine dair müzakereler ile Gayrimenkuller'in satım işlemleri ve devri için gerekli tüm işlem ve süreci Şirketimiz adına yürütmeye, dilediği bedelle ve hükümlerle gayrimenkul satım vaadi sözleşmesi, satım sözleşmesi akdetmeye, ilgili tüm işlemleri resmi ve özel kuruluşlar nezdinde dilediği kişi ve kurumlarla ve dilediği bedel ve koşullarda yapmaya Şirketimiz Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane ve Şirketimiz Finans Direktörü Kutay Kartallıoğlu'nun müştereken yetkili kılınmalarına, gerekmesi halinde tevkil yetkisini haiz vekaletname ile Av. Merter Özay'ı münferiden anılan konularda yetkilendirmelerine karar verilmiştir.