Çatı bahçesi nedir? Emsale dahil mi?

Çatı bahçesi nedir? Emsale dahil mi?Çatı bahçesi ile ilgili esaslar, Ekim 2017'de yürürlüğe girecek Yeni İmar Yönetmeliği kapsamında açıklanıyor. Peki, çatı bahçesi nedir? Çatı bahçesi emsale dahil mi?


Çatı bahçesi ile ilgili hükümler, Yeni İmar Yönetmeliği kapsamında açıklanıyor. 3 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, Ekim 2017'de yürürlüğe girecek.


Yönetmelik hükümlerine göre çatı bahçesi; teras çatılarda, çakıl, toprak, çim ve benzeri doğal örtüler ile kaplanarak iklime uygun bitkilendirilebilen, yapının görünüşlerini ve bulunduğu çevrenin siluetini bozmayacak ve çatı sınırlarını aşmayacak şekilde oluşturulan bahçeleri olarak tanımlanıyor.


Son katın üzerindeki ortak alan teras çatılar ve çatı bahçeleri, katlar alanı hesabına dâhil edilmeyen kullanımlar arasında yer alıyor.


Teras çatılarda çatı bahçesi olarak düzenleme yapılabilir. Bahçe düzenlemesi yapılabilmesi için gerekli olan 0.50 metre toprak dolgu, parapet yüksekliğine dahil edilmez. 


Ortak alan olarak kullanılan teras çatılarda; bahçe düzenlemesi yapılması halinde merpen evi yanında, bina sakinleri tarafından kullanılmak üzere, tuvalet, lavabo, çay ocağı, bahçe düzenlemesinde kullanılacak malzemeleri depolamak için merpen evine bitişik, toplam teras alanının %10’unu ve 20 m²’yi geçmeyen ve en fazla 3.00 metre yüksekliğinde kapalı mekân oluşturulabilir. 


Kapalı mekân bina ön cephesine 3.00 metreden fazla yaklaşamaz. Ayrıca rezidans, otel, apart otel gibi konaklama tesislerinin teras çatılarında bina cephelerine 3.00 metreden fazla yaklaşmamak, en fazla 1.50 metre derinliğinde olmak ve parapet kotunu aşmamak koşuluyla açık havuz yapılabilir.Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com