24 / 05 / 2022

Çevre gelirlerinin takibi yönetmeliğinde değişiklik yapıldı!

Çevre gelirlerinin takibi yönetmeliğinde değişiklik yapıldı!

Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre Bakanlıkça yaptırılan harcamaları, kirleten taraf ödeyecek...
Yönetmelik, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin iyileştirilmesi ve çevreyle ilgili yatırımların desteklenmesi için bütçeye gelir kaydedilecek çevre katkı payı ve diğer gelirlerin tahsili ile bakanlık bütçesinde öngörülen ödenekten yapılacak harcamalara ilişkin usul ve esaslarını düzenliyor.


Mevzuatta yapılan düzenlemeye göre, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince Bakanlıkça yapılan veya yaptırılan harcamaları, kirleten veya bozulmaya neden olan taraf ödeyecek.


Çevre katkı paylarından ödeneğin kullanım alanları dahilinde, gerekli çevresel harcama ve yatırımlar Bakanlıkça gerçekleştirilebilecek.


Bakanlığa yapılan hibe ve kredi taleplerinin belli bir disiplin ve program dahilinde yönetilebilmesi amacıyla yılda iki dönemde bu başvurular alınacak.


Bakanlıkça yapılan hibe yardımlarında amaçlanan projenin hedefe ulaşması açısından belediyelerce yapılacak katkının da eş güdümlü olarak sağlanması amacıyla 5 milyon lira üzerindeki projeler için Bakanlıkça yapılacak hibe yardımlar üç dilim halinde ödenecek.


Yatırımların atıl kalmaması ve gerçekleştirilen işlerin kaliteli olarak yapılmasını sağlamak amacıyla hibe yatırımları düzenli olarak izlenecek, kontrol edilecek. Bu amaçla yardım alan kurum ve kuruluşlar 6 aylık dönemlerde proje hakkında il müdürlüğüne ilerleme, gelişme rapor sunacak.


AA