06 / 02 / 2023

Çevre temizlik vergisi beyannamesi örneği!

Çevre temizlik vergisi beyannamesi örneği!

Çevre temizlik vergisi, ev olarak kullanılan konutlardan işyerlerinden ve diğer şekillerde kullanılan bina sahiplerinden alınan vergiye deniyor. Çevre temizlik vergisi beyannamesi örneğini haberimizde inceleyebilirsiniz...
Çevre temizlik vergisi beyannamesi örneği!


Çevre temizlik vergisi, ev olarak kullanılan konutlardan işyerlerinden ve diğer şekillerde kullanılan bina sahiplerinden alınan vergiye deniyor. Çevre temizlik vergisi dolu işyerlerinden alınıyor ve çevre temizlik vergisinin mükellefi ise binayı fiilen kullanan kişi oluyor. Çevre temizlik vergisi beyannamesi mükellef olunduğunda bir defaya mahsus olmak üzere veriliyor. Takip eden yıllarda binayı kullanan kişi değişmediği sürece yeniden beyanname verilmez. 


Çevre temizlik vergisi (çöp vergisi) taşınmazı kullanan tarafından Ocak, Mayıs, Haziran ve Kasım ayları arasında ilgili belediyeye iki eşit taksitle ödeniyor. Dileyen mükellef birinci taksit döneminde veya daha önce tümünü de ödeyebilir. Çevre temizlik vergisi her yıl Maliye Bakanlığınca saptanan yeniden değerleme oranının yarısı kadar arttırılarak hesaplanıyor. Çevre temizlik vergisinin yıllık artırım oranı her yıl bakanlar kurulunca belirlenen emlak vergisi yeniden değerleme oranının yarısı kadar arttırılır. 


Çevre temizlik vergisi , bina/apartman katında ikamet edenler veya işyerini kullananlar tarafından yılda iki kez ödenmektedir. Vergiyi ödeyebilmek için çevre temizlik vergisi bildirim formunun doldurulması gerekiyor. Bildirim formu bir defaya mahsus olmak üzere doldurulur. Sonraki işlemler ve değişiklikler için çevre temizlik vergisi mükellef sicil numarası ile takip edilebilir. 


Çevre temizlik vergisi beyannamesi örneği!


 Çevre temizlik vergisi beyannamesi örneği!
Çevre temizlik vergisi gecikme cezası!
Çevre temizlik vergisi beyannamesi nasıl doldurulur?
Çevre temizlik vergisi dönemleri!Geri Dön