Çevre temizlik vergisi gecikme cezası!

Çevre temizlik vergisi gecikme cezası! Çevre temizlik vergisi gecikme cezası!

Çevre temizlik vergisi, konutlar ve iş yerleri ile diğer şekillerde kullanılan binalardan alınıyor. Çevre temizlik vergisi gecikme cezası olarak gecikme zammı ve gecikme faizi alınıyor....Çevre temizlik vergisi gecikme cezası!


Konutlar ve işyerleri ile diğer şekillerde kullanılan binalardan alınan çevre temizlik vergisi için 2013 yılında ödenmesi gereken tutarlar Çevre Temizlik Vergisine İlişkin Belediye Kanunu Genel Tebliği ile yayımlanmıştı. Tebliğe göre konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınarak metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 24 Kuruş, diğer belediyelerde 19 Kuruş olarak hesaplanıyor. 


Çevre temizlik vergisi gecikme cezası zammı!

Mükelleflerin rızai beyanları ile beyan etmiş oldukları vergileri normal vade tarihlerinde ödemeyip, daha sonraki tarihlerde yapacakları ödemeler için geciktirilen süreye hesaplanan tutar olarak biliniyor.


Çevre temizlik vergisi gecikme cezası faizi!

İkmalen, Resen ve İdarece yapılan tarhiyatlarda vergilerin normal vade tarihleri ile tarhiyatın kesinleştiği tarihe kadar geciktirilen süreye hesaplanan tutar olarak biliniyor. Gecikme zammı ve gecikme faizi günlük olarak hesaplanıyor.


Çevre temizlik vergisi ödeme!

Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.


Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

* 1. Grup

1. Derece: 2300

2. Derece: 1.800

3. Derece: 1.500

4. Derece: 1.180

5. Derece: 970


* 2. Grup

1. Derece: 1.500

2. Derece: 1.100

3. Derece: 860

4. Derece: 700

5. Derece: 590


* 3. Grup

1. Derece: 970

2. Derece: 750

3. Derece: 590

4. Derece: 470

5. Derece: 370


* 4. Grup

1. Derece: 470

2. Derece: 370

3. Derece: 280

4. Derece: 230

5. Derece: 180


* 5. Grup

1. Derece: 280

2. Derece: 230

3. Derece: 160

4. Derece: 150

5. Derece: 118


* 6. Grup

1. Derece: 150

2. Derece: 118

3. Derece: 80

4. Derece: 70

5. Derece: 50


* 7. Grup:

1. Derece: 50

2. Derece: 40

3. Derece: 28

4. Derece: 24

5. Derece: 19


2.2. Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi


2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları % 25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.


Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları

* 1. Grup

1. Derece: 2.875

2. Derece: 2.250

3. Derece: 1.875

4. Derece: 1.475

5. Derece: 1.212


* 2. Grup

1. Derece: 1.875

2. Derece: 1.375

3. Derece: 1.075

4. Derece: 875

5. Derece: 737


* 3. Grup

1. Derece: 1.212

2. Derece: 937

3. Derece: 737

4. Derece: 587

5. Derece: 462


* 4. Grup

1. Derece: 587

2. Derece: 462

3. Derece: 350

4. Derece: 287

5. Derece: 225


* 5. Grup

1. Derece: 350

2. Derece: 287

3. Derece: 200

4. Derece: 187

5. Derece: 147


* 6. Grup

1. Derece: 187

2. Derece: 147

3. Derece: 100

4. Derece: 87

5. Derece: 62


* 7. Grup:

1. Derece: 62

2. Derece: 50

3. Derece: 35

4. Derece: 30

5. Derece: 23


Çevre temizlik vergisi ödeme zamanı:

1. taksit : Mart, Nisan ve Mayıs ayları.

2. taksit : Kasım ayı.Çevre temizlik vergisi muafiyet dilekçesi!
Çevre temizlik vergisi ikinci taksit ödeme zamanı!
Çevre temizlik vergisi dönemleri!