01 / 12 / 2022

Ceylan İnşaat'ın alacaklılar toplantısı 20 Eylül'de!

Ceylan İnşaat'ın alacaklılar toplantısı 20 Eylül'de!

Gayrimenkul sektöründe 37 yıldır faaliyet gösteren Ceylan İnşaat konkordato talep etmişti. Şirket için yeni bir karar çıktı.37 yıl boyunca gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren, bu zamana kadar binlerce proje üreten Ceylan İnşaat, maddi sıkıntılar yaşamasının ardından borçları ile başa çıkamayında konkordato talep etti. 

Konkordato talep eden şirket yönetim kurulu başkanının Covid-19 olması ve hastanede yatması nedeniyle, yanı sıra belirlenen toplantı adresinin şirket merkezi olması ile diğer şirket yetkili ve çalışanlarının da hasta ile teması gözetildiğinde insan sağlığı açısından yüksek risk bulunması sebebiyle alacaklılar toplantısının 20 Eylül 2020 günü, saat 13.00 itibarıyla Adi Alacaklılar yönünden, İİK md 308/h kapsamındaki alacaklılar ile ise 13.30 itibarıyla "Kısıklı Malı. Hanımseti Sk. Aktaş Villaları 49/E Üsküdari/İstanbul" adresinde borçlunun konkordato teklifi müzakere edilmek üzere alacaklılar toplantısı yapılmasına karar verildi.

Ceylan İnşaat Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ceylan, ilk olarak 1980'de Karaköy Perşembe Pazarı’nda bakır ve metal sektöründe faaliyet gösterdi, 1995 yılında inşaat alanında yatırımlar gerçekleştirerek bu sektördeki faaliyetlerine devam etti.

Ceylan İnşaat'ın tamamlanan projeleri
1- Bilkent Koleji
2- Çatalca Konakları
3- Ceylan Kent
4- Ceylan Kız Öğrenci Yurdu
5- Ceylan Residence
6- Ceylan Sitesi 
7- Ceylan Tatil Köyü
8- Ceylan Venüs Konutları
9- Gizil Evleri
10- Semerkand Sitesi
11- Ceylan Home Office

Ceylan İnşaat'ın satıştaki projeleri
1- Zer Kartal
2- Zer Mecidiyeköy
3- Zer Göztepe
4- Zer Levent
5- Zer Tuzla 
6- Zer Muhteşem Yeni Yıl Konutları

İlan Metni
ALACAKLILAR TOPLANTISI DAVET İLANI

CEYLAN İNŞAAT EĞİTİM KURUMLARI TURİZM TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN

Bakırköy 3.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/739 E. sayılı dosyasında yürütülmekte olan konkordato yargılamasında 08.01.2019 tarihinde, borçlu şirket hakkında bir yıl süreyle kesin mühlet verilmiş, söz konusu süre 08.01.2020 tarihinden itibaren 6 ay, 08.06.2020 tarihli kararla da nihai olarak 02.10.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu süreç içerisinde İİK m.299 gereğince, alacaklıları alacaklarını bildirmeye ilişkin ilan Basım İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 25.03.2019 tarihinde yayınlanmış ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 29.05.2019 tarih ve 9839 sayılı nüshasında ilan edilmiş, ayrıca adresi bilinen alacaklılara iadeli taahhütlü posta yolu ile de gönderilmiştir. Alacak kayıtlarının tamamlanmasından sonra konkordato komiser heyetimiz, İİK madde 300 uyarınca alacak kayıtları hakkında borçlunun beyanını almış, alacak kayıtları üzerinde tahkikatını tamamlamıştır. Tüm bu işlemler neticesinde , alacaklılar toplantısı yapılabilmesi için gerekli tüm işlemler tamamlanmış olduğundan, Komiser Heyetimizce İİK madde 301 uyarınca 31.08.2020 günü saat 14.00 itibarıyla Yakuplu Mah. Ya.kuplu Cad. No:6/1 Beylikdüzü-İstanbul adresinde borçlunun konkordato teklifi müzakere edilmek üzere alacaklılar toplantısı yapılmasına karar verilmiş, Basın İlan Kurumu İlan Portalında 29.07.2020 tarih, ILN01200722 ilan numarası ile 30.07.2020 tarihi, 10129 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olunmuş, ayrıca adresi bilinen alacaklıl ara iadeli taahhütlü posta yolu ile davet ilanı gönderilmiştir.

Ancak konkordato talep eden şirket yönetim kurulu başkanının Covid-19 olması ve hastanede yatması nedeniyle, yanı sıra belirlenen toplantı adresinin şirket merkezi olması ile diğer şirket yetkili ve çalışanlarının da hasta ile teması gözetildiğinde insan sağlığı açısından yüksek risk bulunması sebebiyle alacaklılar toplantısının 20.09.2020 günü, saat 13.00 itibarıyla Adi Alacaklılar yönünden, İİK md 308/h kapsamındaki alacaklılar ile ise 13.30 itibarıyla "Kısıklı Malı. Hanımseti Sk. Aktaş Villaları 49/E Üsküdari/İstanbul" adresinde borçlunun konkordato teklifi müzakere edilmek üzere alacaklılar toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.

İİK madde 301 gereğince, alacaklıların alacaklılar toplantısından önceki yedi gün içinde Komiserliğimiz uhdesinde bulunan belgeleri Murat Paşa Mah. Uluyol Cad. İstanbul Tower No:17-19 Kat:4 Daire:17 Bayrampaşa-İstanbul adresinde inceleyebilecekleri, alacaklıların yukarıda belirtilen gün/saat ve yerde gerçekleştirilecek toplantıya katılabilecekleri ve konkordato projesi hakkında bu toplantı sırasında kabul yahut ret şeklinde oy kullanabilecekleri, toplantıya bizzat katılacakların yanlarında kimlik fotokopisi (tüzel kişilerde ise imza sirküleri fotokopisi, yetki belgesi vs.) bulundurmaları gerektiği, vekil vasıtasıyla toplantıya katılacakların Avukatlık Kanunu'nun 35. maddesi uyarınca yalnızca avukatla temsil edilebileceği, konkordatoyu kabul yönünde oy kullanacak vekillerin HMK.m.74 gereğince konkordatoyu kabul konusunda özel olarak yetkilendirilmesinin zorunlu olduğu, yetkili temsilci olduğu anlaşılamayan kişilere alacaklılar toplantısı sırasında oy hakkı tanınmayacağı, toplantıya katılım sağlayamayan alacaklıların İİK.m.302/f.7 hükmü çerçevesinde toplantının bitimini takip eden 7 günlük iltihak süresinde Şirketin Konkordato Projesine muvafakat ettiğini şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Murat Paşa Mah. Uluyol Cad. İstanbul Tower No:17-19 Kat:4 Daire:17 Bayrampaşa-İstanbuladresine (kimlik fotokopisi-imza beyannamesi/tüzel kişilerde ise imza sirküleri fotokopisi, yetki belgesi vs.) bildirebilecekleri, toplantıya katılmayan ve söz konusu 7 günlük iltihak süresi içinde de konkordato projesine muvafakat ettiğini bildirmeyenlerin ret oyu vermiş kabul edilecekleri ilgili alacaklılara ilan olunur.

KONKORDATO KOMİSER HEYETİ

Prof.Dr. Murat ATALI Ayşe Rüya ÖZTURAN Türkan ÖZDEMİR

Ceylan İnşaat konkordato talep etti!

Ceylan İnşaat'ın konkordato davası 8 Ocak'ta!
Geri Dön