Çöp vergisi 1. taksit ödemeleri son gün 1 Haziran!

Çöp vergisi 1. taksit ödemeleri son gün 1 Haziran! Çöp vergisi 1. taksit ödemeleri son gün 1 Haziran!

Bina, apartman, işyeri sahipleri çöp vergisini ödemekle yükümlü sayılıyor. Çöp vergisini bina sahibi değil, binayı kullanan ödüyor. Çöp vergisi 1. taksit ödemeleri için son gün 1 Haziran!Çöp vergisi 1. taksit ödemeleri son gün 1 Haziran!

Mesken, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan taşınmaz mallar için ödenen çöp vergisi belediyelerin sunduğu temizlik hizmetlerinin karşılığı olarak tahsil ediliyor. 


Çöp vergisi işyeri ve meskenler için farklı şekillerde hesaplanıp; farklı şekillerde ödeniyor. Konutlar için çöp vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına belirlenen fiyat tarifesi ile hesaplanıyor.


Çöp vergisi, belediyeye gidilip ödenmiyor; vergi tutarı su faturalarına yansıtılıyor. Ancak, işyeri sahiplerinin ya da kiracıların çöp vergisi ödeyebilmeleri için belediyeye gitmeleri gerekiyor. 


Çöp 1. taksiti; Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ödeniyor. Buna göre Çevre temizlik vergisi 1. taksit son ödeme tarihi 2015 1 Haziran oluyor. Verginin 2. taksiti ise Kasım ayında ödenecek.


Meskenlere ait çöp vergisi su tüketim miktarı esas alınarak metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 26 kuruş, diğer belediyelerde 20 kuruş olarak hesaplanıyor.


İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi


İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanıyor.


2.1.Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi


Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.


1. Grup

1. Derece 2.500

2. Derece 1.900

3. Derece 1.600

4. Derece 1.300

5. Derece 1.100


2. Grup

1. Derece 1.600

2. Derece 1.200

3. Derece 970

4. Derece 770

5. Derece 660


3. Grup

1. Derece 1.100

2. Derece 800

3. Derece 660

4. Derece 500

5. Derece 400


4. Grup

1. Derece 500

2. Derece 400

3. Derece 300

4. Derece 250

5. Derece 190


5. Grup

1. Derece 300

2. Derece 250

3. Derece 170

4. Derece 160

5. Derece 130


6. Grup

1. Derece 160

2. Derece 130

3. Derece 88

4. Derece 77

5. Derece 55


7. Grup

1. Derece 55

2. Derece 44

3. Derece 31

4. Derece 26

5. Derece 20


2.2. Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi


2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.


1. Grup

1. Derece 3.125

2. Derece 2.375

3. Derece 2.000

4. Derece 1.625

5. Derece 1.375


2. Grup

1. Derece 2.000

2. Derece 1.500

3. Derece 1.212

4. Derece 962

5. Derece 825


3. Grup

1. Derece 1.375

2. Derece 1.000

3. Derece 825

4. Derece 625

5. Derece 500


4. Grup

1. Derece 625

2. Derece 500

3. Derece 375

4. Derece 312

5. Derece 237


5. Grup

1. Derece 375

2. Derece 312

3. Derece 212

4. Derece 200

5. Derece 162


6. Grup

1. Derece 200

2. Derece 162

3. Derece 110

4. Derece 96

5. Derece 68


7. Grup

1. Derece 68

2. Derece 55

3. Derece 38

4. Derece 32

5. Derece 25


Boş binalarda çöp vergisi ödenir mi?


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com