Dar ve orta gelir grubu TOKİ rehberi!

Dar ve orta gelir grubu TOKİ rehberi!Dar ve orta gelir grubu için üretilen konutlara başvuru koşulları nelerdir? Aynı haneden birden fazla kişi başvuruda bulunabilir mi? Başvuru sırasında formla birlikte hangi belgelerin verilmesi gerekiyor? İşte dar ve orta gelir grubu TOKİ rehberi..


Dar ve orta gelir grubu  TOKİ  rehberi!

TOKİ Dar ve orta gelir grubu başvuru şartları, kimlerin başvurabileceği; kimlerin başvuramayacağına ilişkin esaslar TOKİ tarafından yayımlanan rehberde açıklanıyor. Dar ve orta gelir grubu konutları ile ilgili sorular ve yanıtları şu şekilde sıralanıyor:


Dar ve orta gelir grubu için üretilen konutlara başvuru koşulları nelerdir? 


1) Dar ve orta gelir grubu için üretilen konutlara başvuru koşulları nelerdir? 

Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış ve konut kredisi kullanmamış olmak, Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız bir konutu bulunmamak, 


Talebin çok yüksek olduğu bölgelerde, projenin bulunduğu il veya ilçe sınırları içerisinde belli bir süredir ikamet ediyor olmak koşulu aranmaktadır. (Gerekli hallerde başvuru duyurusunda belirtilmektedir.) 

Yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan; 

1. Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimlerin, 

2. İstiklal Savaşı Gazisi, Kore Gazisi , Kıbrıs ve Vatani Hizmet Gazilerinin, 

3. Diğer alıcı adaylarının başvuruları 3 ayrı kategoride kabul edilmektedir. 


2) Aynı haneden birden fazla kişi başvuruda bulunabilir mi? 

Şehit aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç diğer kategorilerde, bir hane halkı adına yani kişinin kendisi, eşi ve/veya velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilmektedir. 


3) Aynı tarihlerde satışa sunulan bir başka projeye başvurabilir miyim? 

Hayır. Birden fazla başvuruda bulunanların başvuruları iptal edilmektedir. 


4) Başvuruyu nereye ve nasıl yapacağım? 

Bu grup için üretilen konutlara başvurular, başvuru duyurusunda belirtilen tarihler arasında, yine duyuruda belirtilen ilgili (aracı) banka şubelerine yapılır. TOKİ tarafından belirlenen ve duyurulan “Başvuru Bedeli” yatırılarak başvurulan grup ile ilgili “Satın Alma Talep ve Yüklenim Belgesi” imzalanır. 


Şehit aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisinden başvuru bedeli alınmamaktadır. Başvuruların şahsen yapılması gerekmektedir ve başvuru sırasın da kimlik tespiti için nüfus cüzdanı ibraz etme şartı aranmaktadır. 


5) Başvuru sırasında doldurduğum formla birlikte hangi belgeleri 

vereceğim? 

Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 

T.C. Kimlik Numaraları (Aile bireylerinin), 

Vergi Sicil Numaraları (Aile bireylerinin),

Talebin yoğun olduğu bazı projelerde; 

1-Başvuru sahibinin veya eşinin adına ve ikametgah ilmühaberinde yer alan 

adresine göre düzenlenmiş bir adet fatura (doğalgaz, elektrik, su, telefon vs.) fotokopisi, 

2- Konut edinmek istediği il veya ilçe sınırları içinde kaç yıldır ikamet ettiğini gösterir İkametgah ilmühaberi,

Ayrıca 

1- Şehit Ailelerinin, Maluller ile Dul ve Yetimlerinin, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü’nden alacakları “Hak Sahipliği Belgesi”ni,

2- Gazilerin, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü’nden ala cakları “Gazi Kimlik Belgesi”ni ibraz etmeleri gerekmektedir.


6) Projede, birden fazla konut tipinin (konut büyüklüğü, oda sayısı vs. 

açısından) satışa sunulması halinde hangi tipi tercih ettiğimi belirtebilecek miyim?

Evet. Birden fazla konut tipinin satışa sunulduğu projelerde, hangi konut tipini tercih ettiğinizi başvuru sırasında belirtmeniz gerekmektedir. 


7) Eksik belge ibraz etmem halinde ne olacak? 

Eksik belge ibraz edenler kuraya katılma hakkını kaybetmektedir. 


8) Başvuruların sayısı satışa sunulan konut sayısının çok üzerinde. Bu durumda ne olacak? 

Bkz: Yoksul Grup, soru: 7. 


9) Ödeme koşullarım ne olacak? 

Dar ve orta gelir grubuna yönelik olarak 75 m2 - 130 m2 büyüklü ğünde üretilen konutlar; genel uygulama kapsamında “yüzde 10 peşi nat, 8 yıl vade”, “yüzde 15 peşinat, 9 yıl vade”, “yüzde 25 peşinat, 10 yıl vade” seçenekleriyle satışa sunulmaktadır. Ancak bazı özel uygulamalarda konut peşinat yüzdesi ve vade uygulaması değişebil mektedir. Aylık taksit miktarı, başvuru ilanlarında belirtilmektedir. 


10) Konut almaya hak kazandım. Bundan sonra ne yapacağım? 

Başvuru koşullarına uygunluğunu belgeleyen vatandaşlar, ilan edilen tarihler arasında yine ilanda belirtilen yetkili bankada sözleş melerini imzalarlar. Alıcılar, ilan edilen tarihler arasında, ödeyecek leri peşinat bedelini (genel uygulamalarda yüzde 10, 15 veya 25) tercih ederler ve peşinat bedelinden başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutarı, ilgili banka şubesine yatırarak “Gayrimenkul Satış Sözleşmesi”ni imzalarlar. Borç bakiyesi tercih edilen peşinat miktarına göre 8, 9 veya 10 yıl vadelerle ve aylık taksitler halinde ödenir. 


Sözleşmeler, şerefiyeli konut satış bedelleri üzerinden imzalanmaktadır. Şerefiyeli konut satış bedellerine KDV, Banka Komisyonu (BSMV ile birlikte) ve damga vergisi dahil edilmemekte olup bu tutarlar hak sahibi olanlara aittir. 


11) Belirlenen oranlardan daha yüksek peşinat yatırabilir miyim? 

Yüzde 10, 15 veya 25 oranlarındaki peşinatlar, asgari peşinat tutarıdır. İsteyen alıcılar, kredilendirilen borç bakiyelerini düşürebil mek amacıyla sözleşme imzalama sırasında ek peşinat ödemesi yapabilirler. Ek peşinat ödemesi yapanların vade süreleri aynı kalmakta ancak aylık taksit miktarları düşmektedir. 


12) Taksit artışları nasıl hesaplanıyor? 

Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz ayların da olmak üzere yılda iki kez, bir önceki altı aylık dönemin memur maaş artış oranına göre artırılmaktadır. İlk dönemsel artış, konut teslim tarihine göre TOKİ tarafından belirlenir. 


13) Taksit ödemeleri ne zaman başlayacak? 

İlk taksit ödeme tarihi, sözleşme imzalama tarihini takip eden bir sonraki aydır. 


14) Aylık taksitler dışında borcuma mahsuben ara ödemeler yapabilir miyim? 

Yalnızca altı aylık dönem başları olan Ocak ve Temmuz ayların da ara ödeme yapabilirsiniz. Ara ödeme yapanların vadeleri aynı kalmakta, ancak ödedikleri aylık miktarı düşmektedir. 


15) Yüksek peşinat ödeyen ya da ara ödemede bulunanlara indirim yapılıyor mu? 

Ara ödemelere indirim yapılmamakta, yalnızca borç bakiyesi azaldığından aynı vadede daha düşük aylık taksitler ödenmektedir.


16) Kurada bana çıkan konutu, bir başka hak sahibiyle değiştirebilir miyim? 

Aynı kurada konut almaya hak kazanan bir başkasıyla konut değişimini (becayiş) yalnızca sözleşme imzalama aşamasında gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için sözleşme imzalamadan önce ilgili banka şubesi’ne dilekçe vererek becayiş işlemi gerçekleştirilebilir.


17) Üç kategorideki başvurular için “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirme Kurası” birlikte mi yapılıyor? 

Şehit aileleri, maluller ile dul ve yetimlerine kuraya girmeden konut hakkı tanınmaktadır. Bu kategoride yer alanlar için öncelikli olarak yalnızca konut belirleme kurası yapılmaktadır. İstiklal Savaşı, Kore, Kıbrıs ve vatani hizmet gazilerine başvuru sayısına göre kontenjan ayrılmakta ve gerekli görüldüğü takdirde hak sahipleri kura ile belirlenmektedir


18) Şehit aileleri, maluller ile dul ve yetimleri için başkaca bir özel uygulama var mı? 

TOKİ, Emekli Sandığı’nca maaşa bağlanan şehit ailelerine, terör malulleri ile dul ve yetimlerine faizsiz konut kredisi vermektedir. Krediden yararlanabilmek için, emekli sandığından hak sahibi olduğuna dair belge gereklidir. 


19) Hak sahibi olan şehit aileleri, maluller ile dul ve yetimleri için banka kredileri nasıl işleyecek? 

Bkz: Alt Gelir Grubu, soru: 12. 


20) Adım yedek listesinde yer alıyor. Bu durumda yapmam gerekenler nelerdir? 

Bu aşamaya kadar asil listede yer alanlarla aynı işlemleri yapma ları gerekiyor. Daha sonra asil alıcıların sözleşme işlemlerinin bitmesi ve kalan konut sayısının belirlenmesi beklenmelidir. Asil alıcılar sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için yedek alıcılar kura sıralamasına göre işlemlerini yaparlar.


21) Kurada adım çıkmadı. Başvuru sırasında yatırdığım para ne olacak? 

Kura sonucunda konut satın alma hakkı kazanamayanların başvuru bedelleri, başvuru sahiplerine kura çekimini takip eden ay içinde belirlenen bir tarihten itibaren iade edilmeye başlanır. 


22) Konutumu devredebilir miyim? 

Kuralı çekimlerde konut devri, anahtar tesliminden bir yıl sonra yapılabilmektedir. Açık satışlarda ise bu şartlar aranmamaktadır.


Alt gelir grubu TOKİ rehberi!