Çukurova Balkon

DASK ile deprem geçecek, hayat devam edecek!

DASK ile deprem geçecek, hayat devam edecek! DASK ile deprem geçecek, hayat devam edecek!

Doğal Afet Sigortaları Kurumu olan DASK, meydana gelen depremin yarattığı maddi zararların karşılanmasını ve hayatın kaldığı yerden devam etmesini amaçlıyor...


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


DASK ile deprem geçecek, hayat devam edecek!

Doğal Afet Sigortaları Kurumu - DASK, zorunlu deprem sigortasını yaygınlaştırma amaçlı yürüttüğü faaliyetlerine devam ediyor. Ülkemizde deprem sigortası kapsamında 17 milyon konuttan 5 milyon 350 bin adeti yer alıyor. Bu da demek oluyor ki ülkemizde yer alan konutların yüzde 32’si DASK poliçesi teminatı kapsamında bulunuyor.


"Deprem geçecek, hayat devam edecek!" sloganı ile sigortalı konutların sayısını arttırmayı amaçlayan DASK, tapu müdürlüklerinde poliçesi olmayan konutların önüne geçiyor. Bir başka deyişle, yapılacak kiralama ve alım-satım gibi işlemler için DASK koşulu aranıyor. DASK sigortası olmayan veya yaptırmayan kimseler konutları için yasal işlemde bulunamıyor.


Söz konusu sistem sayesinde DASK poliçesi olan konutların sayısı her geçen gün artıyor. Ancak insanlar DASK sigortasını yapacağı işlemde gerektiği için yapıyor. Zorunlu Deprem Sigortası bilincine sahip olmayan DASK poliçesi sahipleri, yıllık olarak düzenlenen poliçenin sona ermesi ile bunu yeniletmiyor.


Doğal Afet Sigortaları Kurumu, yenileme işlemini DASK poliçesine sahip kimselere cazip gözükmesi için "yenileme indirimi" uyguluyor. Bu indirim de DASK'ın tekrar yenilenmesine teşvik edici nitelik taşıyor.


Böylece DASK sigortasına sahip konutlar için meydana gelen depremin yarattığı teminat kapsamındaki maddi zararlar DASK tarafından karşılanarak, hayatın kaldığı yerden devam etmesi sağlanıyor.


DASK teminatı

Meydana gelen depremin ve depremden dolayı oluşan  yangın, infilak, tsunami ve yer kayması gibi afetlerin sonucunda sigortalı yapının hasar görmesi halinde, DASK tarafından karşılanacak durumlar ağağıdaki gibidir;


Temeller

Ana duvarlar

Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar

Bahçe duvarları

İstinat duvarları

Tavan ve tabanlar

Merpenler

Asansörler

Sahanlıklar

Koridorlar

Çatılar

Bacalar

Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri


Yukarıda belirtildiği gibi DASK teminatı kapsamına yapının tamamlayıcı bölümlerinde meydana gelen hasarlar, poliçede belirtilen limitler dahilinde nakit olarak karşılanıyor. DASK teminatı kapsamına girmeyen durumlar ise aşağıda sıralanıyor;


Enkaz kaldırma masrafları

Kar kaybı

İş durması

Kira mahrumiyeti

Alternatif ikametgah ve işyeri masrafları

Mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar

Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri

Tüm bedeni zararlar ve vefat

Manevi tazminat talepleri

Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar

Depremden bağımsız olarak, binanın kendi kusurlu yapısı nedeniyle zamanla oluşmuş zararlar


DASK tarife ve primler

DASK sigortasına dahil olunan yapı için ödenmesi gereken tutar, Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı ile belirleniyor. Ülkemizde DASK hesaplaması için uygulanan 5 risk bölgesi ve 3 farklı yapı tarzına göre belirlenen 15 tarife fiyatı yer alıyor.


Prim hesaplama için belirlenen DASK tarife ve fiyat tablosu..

Belirlenen DASK sigorta bedeli, tarife fiyatı ile çarpıldığı takdirde DASK fiyat bilgisi bulunuyor. DASK sigortası hesaplamasında kullanılan ve yapı tarzına göre tespit edilen metrekare birim maliyetleri ise, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren şu şekildedir;

* Çelik - Betonarme Karkas Yapılar: 700 TL 

* Yığma Kagir Yapılar: 500 TL 

* Diğer Yapılar: 260 TL Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com