DASK mı, konut mu, ortak alan sigortası mı?

DASK mı, konut mu, ortak alan sigortası mı? DASK mı, konut mu, ortak alan sigortası mı?

Sigorta sektörü şimdi de konut sahiplerine yönelik ortak alan sigortası çıkardı. Bu sigorta konutlardaki ortak alanların başta deprem olmak üzere doğal afetler, yangın, hırsızlık, yaralanma gibi risklerini güvence altına alıyor...26 Eylül’de Silivri’de yaşanan 5.8’lik dep­rem Türkiye’nin gündemine yine damga vur­du. 1999’da 7.4'lük depremle sarsılan Mar­mara Bölgesi yaklaşık 20 yıl sonra yeniden deprem riskini hatırladı.  Artçı mı, öncü mü tartışmaları yeniden alevlendi. Buna ilk tepki zorunlu deprem sigortası olarak adlandırdı­ğımız DASK sigortası ve konut sigortası yap­tırmak oldu.

Para’dan Esin Çetinel’in haberine göre, Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından yapılan zorunlu deprem sigortası (DASK) mı yaptırmalı, yoksa konut sigortası mı tartışmaları yeniden gündeme geldi. Ta­bii bir de son dönem moda olmaya başlayan ortak alan sigortası da tartışılan konular ara­sına girdi.

Hemen söyleyelim, her üç sigorta da evi­mizi başta deprem olmak üzere çok sayıda riske karşı koruyor. Ancak üçü de farklı risk­leri kapsıyor. Öncelikle DASK’ı incelersek, sınırlı bir poliçe olduğunu söylememiz ge­rekiyor. DASK deprem riskine karşı evinizi koruyan ancak evinizdeki eşyaları teminat altına almayan bir sigorta. En temel özelliği bunlar; ayrıca teminatı da üst limitle sınırlı. 2019 için belirlenen limite göre DASK poli­çesi evin bulunduğu bölge ve metrekaresi ne olursa olsun azami 215 bin TL ile sınırlı...

Güvence nasıl artırılabilir?

“Bu sigorta benim için yeterli değil” diyen­ler içinse sigorta şirketleri iki farklı sigorta ürünü daha öneriyor. Bu sigortalardan ev sigortaları sizin ödediğiniz prime göre riski­nizi teminat altına alıyor. Sadece deprem de­ğil tüm doğal afetler, yangın, su basması gibi durumlarda dairenizi özel risklerde sigorta şemsiyesi altına alıyor. Aynı zamanda sadece evinizi değil, beyaz eşya, elektronik eşyalar dahil olmak üzere tüm eşyalarınızı da güvence altına alıyorsunuz. Bu sayede DASK’m aksine teminatları ve dolayısıyla buna bağ­lı olarak primi siz belirliyorsunuz. Örneğin, 80 metrekarelik bir eviniz var ve diyelim ki bina bedeli 200 bin TL. Zorunlu deprem si gortası ile evimizin 81.600 TL’ye kadar zara­rını tazmin ediyoruz. Bu limiti aşan kısım ise yani 118 bin 400 TL için bina deprem limiti­ni konut poliçesi ile sigortalayabiliyoruz. Bu durumda deprem sonrası 200 bin TL’lik evi­nizin deprem teminatının 81 bin 600 TL’sini zorunlu deprem sigortanız, 118 bin 400 TL’sini ise konut poliçesi karşılıyor.

Sigorta şirketleri DASK ve konut sigor­tasında ödeme kolaylığı da yapıyor. Doğan Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selcen Gür, bu iki sigortanın fiyatına ilişkin, “Bina bedelini 200 bin TL, eşya bedelini 40 bin TL, elektronik cihaz bedelini 5 bin TL olarak alırsak; örneğin Bağcılar’da bir ev için yüzde 2 muafiyetli konut poliçesi primi yıllık 450 TL. Bu bedel dokuz taksitte ödenebili­yor. Aynı konutun DASK yani zorunlu dep­rem poliçesi primi ise 141 TL ve üç taksit” diyor.

Ortak alana özel sigorta

Diğer bir sigorta ise ortak alan sigortası. Çok yeni bir ürün olan ortak alan sigorta­sının kapsamı ise diğerlerine göre oldukça farklı. Bu sigorta apartman veya sitenizdeki ortak alanları teminat altına alıyor. Sadece deprem değil su baskını, doğal afet, yangın, elektrik kontağı gibi tüm riskleri kapsıyor. Ayrıca diğer sigorta ürünlerinde olmayan ferdi kaza, terör, apartman veya sitedeki hırsızlık, işveren sorumluluk, üçüncü şahıs sorumluluk gibi teminatları da kapsıyor. Ör­neğin, apartmanınıza veya sitenize gelen bir konuk merpenlerden düşme sonucu ya­ralandığında onun hastane masraflarını bu sigorta karşılıyor. Apartman veya sitenizde SGK kapsamında sigortalı çalışanlar da işve­ren sorumluluk sigortası kapsamında bu si­gortanın şemsiyesi altına giriyor. Dolayısıyla bu sigortada sizin talep ettiğiniz tüm riskler belli primler karşılığı poliçeye eklenebiliyor.

Özetle, bugün başta deprem olmak üze­re konutları her türlü doğal afetin yanı sıra terör, kaza, yangın gibi risklere karşı da ko­ruyan üç ayrı sigorta var. Her sigorta ürünü bir başka alanda güvence sağlıyor. Bu yüzden sektör temsilcileri, “Evinizi her türlü riske karşı tam koruma altına almak istiyorsanız DASK, konut sigortası ve ortak alan sigorta­sını birlikte yaptırmanız lazım” diyor.

Anadolu Sigorta

Anadolu Sigorta daire sahiplerini Site/ Apartman Yönetimi Ortak Alan Paket Si­gortası ile tüm risklere karşı güvence altına alıyor. Siteler ve apartmanların her gün, yan­gından fırtına ve doluya, hırsızlıktan sel-su baskınına kadar sayısız riskle karşı karşıya kaldığını söyleyen Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Levent Sönmez, “Top­lu yaşam alanları için geliştirdiğimiz ‘Site/ Apartman Yönetimi Ortak Alan Paket Si­gortası’ ile tüm bu risklere karşı güvence sağlarken, apartman ve site yöneticilerinin sorum­lulukları, üçüncü şahıslara olan sorumluluklar, taşman para, işveren sorumluluk, emniyeti suiistimal, elektronik cihaz, makine kırılma­sı, cam kırılması gibi pek çok riski de tek bir poliçe ile teminat altına alıyoruz” diyor.

Sönmez, bu sigorta sayesinde apartman ve site yöneticilerinin yanı sıra kat malikleri­nin de risklerinin farkına varıp alman önlemleri ta­kip etmeye başlayacağına dikkat çekiyor. Sönmez, site ve apartman gibi toplu yaşam alanlarında, günlük hayatta başımıza gelebi­leceğini düşünmediğimiz pek çok riskle karşı karşı­ya olduğumuz konusunda uyarıda bulunuyor ve daire sahipleri için olabilecek bazı riskleri şöyle sıralıyor:

“Örneğin, sel, su baskı­nı sonucunda sitenin oyun parkları kullanılamaz hale gelebilir. Yangın yüzünden asansör, kazan dairesi gibi alanlar ve bu alanlarda bulunan ekipmanlar zarar görebilir. Fırtınaya bağ­lı apartman/blok girişlerindeki kapı camlarının kırılması gibi hasarlar da oluşabilir. İlaveten asansör, yürüyen merpenler­de oluşabilecek kazalar sonucu üçüncü şahıslara verilebilecek zararlarda apartman/site yönetiminin so­rumluluğu da güvence altına alınıyor.”

Kat maliklerinin konutlarını güvence altı­na almak için sigorta konusunda atmaları ge­reken ilk adımın Zorunlu Deprem Sigortası olduğu hatırlatmasını da yapan Sönmez, “Bu ürün, deprem ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kayması gibi olaylar nedeniyle binada meydana gelen maddi zararları güvence altına alıyor.

Ayrıca, konutları ve içerisindeki eşyalara geniş güvence sunan konut sigortası da de­ğerlendirilmeli. Site / Apartman Yönetimi Ortak Alan Paket Sigortası, binanın tüm ortak alanları, burada bulunan kıymetler ve hukuki sorumluluklar için kat maliklerine tam koruma sağlıyor. Bahsettiğimiz bu üç sigortaya sahip olan bir kat maliki uçtan uca koruma altına alınmış oluyor.”

Ortak alan sigortası neleri kapsıyor?

Sitelerin/apartmanların ortak kullanım alanları ile bu alanlarda bulunan "demirbaşlar, elektronik cihazlar, makine- tesisatlar, nakit para ve kıymetli evrak ile cam, reklam panosu, totem" gibi kıymetler, yangından depreme, sel-su baskınından doluya, elektronik cihaz arızalarından makine kırılması hasarlarına, cam kırılmasından hırsızlığa, pek çok riske karşı tek bir poliçe ile teminat altına alıyor. Bu sigortanın kapsamında ayrıca şu ürünler de yer alıyor: "Yangın (infilak, yıldırım dahil), deprem, sel su baskını, deprem ve sel dışındaki diğer doğal afetler (fırtına), terör, toprak kayması, dahili su, duman, kara-hava-deniz taşıt çarpması, kar ağırlığı, enkaz kaldırma masrafları, yangın mali sorumluluğu, iş durması, taşınan para, emniyeti suiistimal, hırsızlık, kasa hırsızlığı, cam kırılması, makine kırılması, elektronik cihaz, ferdi kaza (apartmanda çalışanlar için), işveren sorumluluk (SGK'lı site yönetiminde çalışanlar için), üçüncü şahıs sorumluluk (dışardan gelen birinin kazaya uğraması), asansör sorumluluk vb."

DASK mı, konut mu, ortak alan sigortası mı?

-DASK poliçesi sadece deprem felaketi sonrası evinizde ve binanızda oluşacak zararları karşılar. Diğer doğal afetler bu kapsamda değildir.

-DASK poliçesi evdeki eşyaları, elektronik cihaz ve beyaz eşyalara gelecek olan zararları karşılamaz.

-Zorunlu Deprem Sigortası'nda azami teminat tutarı tespit edilirken, yıkılan meskenin yeniden inşa edilmesinin maliyeti (açsa değeri hariç) dikkate alınır. Bu yüzden azami teminat tutarı meskenlerin büyüklüğü ve yapı tarzına göre belirlenir.

-DASK tarafından verilen maksimum teminat tutarı 7 Eylül 2019 tarihinden itibaren tüm yapı tiplerinde 215 bin TL. Yani eviniz kaç metrekare olursa olsun, bina bedeliniz ne kadar yüksek olursa olsun DASK’tan alabileceğiniz maksimum tutar 215 bin TL'dir.

-Şayet eviniz zorunlu deprem sigortasının limitlerinin üstünde bir değere sahipse eksik olan kısmı konut poliçesi ile sigorta şemsiyesi altına alabilirsiniz.

-Konut poliçeleri yalnız deprem değil su baskını, yıldırım, elektrik kontağı gibi tüm risklere karşı evinizi güvence altına alıyor. Aynı zamanda evdeki tüm eşyalarda sigorta güvencesi altına alınıyor.

-DASK'ta tüm kat maliklerinin DASK yaptırması durumunda olası bir deprem sonrası eviniz ve binanızda yenileme imkanınız olur. Tabii ev ve apartmanınızın yenilenmesi için tüm kat maliklerinin DASK yaptırmış olması gerekir.

-Tüm kat maliklerinin DASK yaptırmaması riskine karşı apartman tarafından ortak alan poliçesi yapılabilir.

Doğan Sigorta

Doğan Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selcen Gür, konutların tam gü­vence altına alınabilmesi için DASK, konut sigortası ve ortak alan sigortası yaptırılması gerektiğini söylüyor. DASK’m 215 bin TL üst limiti olduğunu hatırlatan Sel­cen Gür, “Onun üzerine çıkan za­rarlarınızın karşılanması için konut poliçesi de yaptırmanız gerekiyor. Konutun kapsamlı bir konut poli­çesi olması lazım; tıpkı kasko gibi” diyor.

DASK brüt metrekare üzerinden hesaplandığı için aslında ortak alan­lara ait kısımları da içeriyor. Ancak apartmanda kimlerin DASK’ı var kimlerin yok bilinmediği için eksik- J|| lik yaşandığına dikkat çeken Gür, sözlerini şöyle sürdürüyor:

“O yüzden bu riski bertaraf etmek için ortak alan sigortası yapılması önemli. Bu sayede risk açıkta kalmamış olacak. Her­kesin DASK’ı olsa ortak alandaki deprem riskini karşılar. Ancak ortak alan sigortası deprem dışında ortak alan­daki birçok riski de kapsıyor. Örneğin sitelerde ve si­gortalı çalışanı bulunan apartmanlarda ça­lıştırılan kişilerle ilgili sorumluluklar da bu sigorta kapsamına dahil ediliyor..

Çünkü ortak alan sigorta­sında işveren sorumluluk, ferdi kaza veya üçüncü şahıs sorumluluk da var. Diyelim ki apartmandaki tadilat nedeniyle dışardan gelen üçüncü bir kişinin aya­ğı kırıldı. Ortak alan sigortası OAS bunu da kapsıyor. Bu kişi çalışmaya da gelse, ziya­rete de gelse OAS kapsamına girer. Buna karşın OAS evi kapsamıyor. Bu yüzden DASK yaptırmayıp OAS yaptırmak yeterli değil. DASK evi teminat altına alıyor. OAS tüm kat maliklerine ait alanları sigorta kap­samına alıyor.”

IBS Sigorta

IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Murat Çiftçi, ortak alan si­gortasının, apartman ve site gibi sivil ortak alanların yanı sıra plaza, AVM ve benzeri ticari ortak alanlar için de oldukça elzem bir teminat paketi olduğuna dikkat çekiyor. Hem sivil hem de ticari ortak alanlar için geniş teminat içeriği sunduklarını da ifade eden Çiftçi, ortak alanlarla ilgili yasal çer­çeveyi şöyle değerlendiriyor:

“634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda da ifade edildiği üzere kat maliklerinin ortak alan sigortası primi­ne katılım gösterme­si, ana gayrimenkulün sigorta ettirilmesi ge­rekliliği bulunduğun­dan her yaşam alanı bu sigortaya konu olabilir.

Yine aynı kanunda or­tak alanın sınırları da çiziliyor.

Ortak alan sigor­tası ile bu alanlarda bulunan sabit kıymetler, yangın, hırsız­lık, terör, cam kırılması, deprem ve do­ğal afetler gibi birçok riske karşı teminat altına alınıyor. Ayrıca makine ve cihazla­rın arızası neticesinde doğan zararlar, iş ka­zaları, misafir ve ben­zeri üçüncü şahısların görebileceği zararlar, yönetici sorumluluk teminatı gibi ilaveler­le oldukça kapsamlı bir koruma sağlanı­yor. Ayrıca, suiistimal, nakit ve kıymetli evraklarla ilgili muhtelif riskler de temi­nat altına alınabiliyor.”

DASK için nereye başvurulur?

Ortak alanlarınızı da sigortalatın!