06 / 07 / 2022

Değerli Konut Vergisi için sayılı günler! 

Değerli Konut Vergisi için sayılı günler! 

Gayrimenkul sahiplerine 2021'de yeni vergi ödemesi geliyor. Değerli konut vergisi 2021'de hayata geçecek. Peki nedir değerli konut vergisi? Kimler öder? İşte detaylar...Geçen yıl gündeme gelen değerli konut vergisi, 2019 sonunda çıkan 7194 sayılı yasayla mevzuat kapsamına alındı. Değerli konut vergisi, emlak vergisi değeri 5 milyon TL'nin üzerinde birden fazla konuta sahip olan vatandaşlar tarafından ödenecek. 

Yönetmelikler nedeniyle ertelenen lüks konut vergisinin ilk taksiti Şubat 2021'de ikinci taksit ise Ağustos 2021'de ödenecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı ödeme sürelerini üç aya kadar uzatma yetkisi verildi. 

Değerli Konut Vergisi için sayılı günler! 

2020 yılı itibariyle mevcut emlak vergisi değeri 5 milyon TL üzerinde olan konut sahipleri 2021'den itibaren Emlak Vergileri yanında bir başka servet vergisi olan Değerli Konut Vergisi (DKV) ödemek zorunda olacak. Türkiye sınırları içerisinde bulunan ve değeri 5 milyon TL'nin üzerinde olan mesken nitelikli taşınmazları kapsayan değerli konut vergisi, birçok kez ertelenmişti. 

Değerli konut vergisi matrahının belirlenmesinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen değerlemeler artık dikkate alınmayacak ve bundan böyle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce herhangi bir konut değerleme çalışması da gerçekleştirilmeyecek. Taşınmazın belediyeler tarafından belirlenen bina vergi değeri dikkate alınacak. 

Değişiklik öncesi ‘Evi 5 milyon lira ile 7 milyon 500 bin lira arasında olanlar binde 3, 7 milyon 500 bin lira ile 10 milyon lira arasında olanlar binde 6, 10 milyon TL ve üzerinde olanlar binde 10 oranında’ vergi ödemesi yapacaktı. Yeni düzenleme ile rakamlar düştü. Örneğin; 8.5 milyon TL değerinde bir taşınmazın 7.5 milyon lirası için 7.500 TL, fazlası 1 milyon liranın binde 6’sına tekabül eden 6 bin TL olmak üzere toplam 13 bin 500 TL değerli konut vergisi ödeyecek. 

Değerli Konut Vergisi için sayılı günler! 

- Emlak vergi değeri 5 milyon TL ila 7.5 milyon TL arasında olan konutlarda, 5 milyon lirayı aşan kısım için binde 3,
- 7.5 milyon TL ila 10 milyon TL arasında olan konutlarda, 7.5 milyon TL için 7 bin 500 TL, aşan kısım için binde 6,
- 10 milyon TL'den fazla olan konutlarda 10 milyon TL'si için 22 bin 500 lira, fazlası için ise binde 10 oranında vergilendirme yapılacak.

Değerli Konut Vergisi için sayılı günler! 

Değerli konut vergisini kimler ödemeyecek?

1) Değeri 5 milyon liraya kadar olan mesken nitelikli taşınmazlar "değerli konut vergisi"nden muaf tutulacak.

2) Tek meskeni olanların ve birden fazla değerli konut kapsamına giren taşınmazı olanların en düşük değerli taşınmazından değerli konut vergisi alınmayacak. Birden fazla bu nitelikte konutu olanlar en düşük değerdekini istisna tutup diğerlerini beyan edebilecek.

3) Yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan mesken nitelikli taşınmazlar ile elçilerin ikametine mahsus mesken nitelikli taşınmazlar ve bunların müştemilatı (karşılıklı olmak şartıyla) ve merkezi Türkiye’de bulunan milletlerarası kuruluşlara, milletlerarası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerine ait mesken nitelikli taşınmazlar vergiden muaf sayılacak. 

4) Genel ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin, üniversitelerin ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın maliki ya da intifa hakkına sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar için değerli konut vergisi ödenmeyecek.

5) Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni yapılan mesken nitelikli taşınmazlar (arsa karşılığı inşaat işlerinde müteahhide kalan mesken nitelikli taşınmazlar dâhil) muaf tutulacak.

Değerli Konut Vergisi için sayılı günler! 

Türkiye sınırları içinde tek meskeni olanlar;
Geliri olup olmadığına,
Emekli olup olmadığına veya konutun vergi değerinin kaç TL olduğu dikkate alınmaksızın DKV'den muaf tutulacak. 

Emlak vergisi ödemesi nasıl yapılır?