Deniz Yatırım'dan Özak GYO Halka Arz Teşvikleri hakkında açıklama!

Deniz Yatırım'dan Özak GYO Halka Arz Teşvikleri hakkında açıklama!

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., ÖZAK GYO Halka Arz Teşviklerine İlişkin Bilgilendirme Açıklaması yaptı


 

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., tarafından yapılan ÖZAK GYO Halka Arz Teşviklerine İlişkin Bilgilendirme Açıklaması şöyle;   "Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Özak GYO" veya "Şirket") paylarına ilişkin olarak halka arz izahnamesinin "9.39 Halka Arz Teşvikleri" bölümünde yer alan ve sadece halka arzdan pay alan yatırımcıların faydalanabileceği halka arz teşviklerinin uygulanması Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ("MKK") 10.12.2010 tarih ve 532 nolu  "Promosyon Uygulama Esasları ve Ücret Tarifesi" konulu Genel Mektubu çerçevesinde MKK aracılığı ile gerçekleştirilecektir. Geri Alım Garantisi ve Bonus Pay teşviklerinin uygulanmasında MKK kayıtları baz alınacaktır.   Geri Alım Garantisi'ne İlişkin Başvuru Süreci: Sadece halka arzda "Yurt İçi Bireysel Yatırımcı" ve "Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı" kategorisinden Özak GYO payı satın alan yatırımcıların faydalanabileceği "Geri Alım Garantisi" için yatırımcıların halka arzdan satın aldıkları Şirket paylarının tamamını veya bir kısmını İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda ("İMKB") işlem görmeye başlamasından itibaren 90 gün süreyle hesaplarında tutmuş olmaları gerekmektedir. Şirket payları 15 Şubat 2012 tarihinde işlem görmeye başlamış olup, 90 günlük süre 14 Mayıs 2012 gün sonunda dolacaktır.    Halka arzda Yurt İçi Bireysel Yatırımcı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı kategorisinden Özak GYO payı satın alan yatırımcılar, halka arzdan satın aldıkları Şirket paylarının tamamını veya bir kısmını İMKB'de işlem görmeye başlamasından itibaren 90 gün süreyle hesaplarında tutmaları durumunda, 90 gün içerisinde hesaplarında gün sonunda bulunan en düşük Şirket pay miktarı ("Geri Alım Garantisine Baz  Pay Miktarı") üzerinden başvuruda bulunabileceklerdir.    Başvuru süresi 15 Mayıs 2012 günü başlayacak, 21 Mayıs 2012 saat 17:00'da bitecektir.   Yatırımcıların "Geri Alım Garantisi" başvurusu için Özak GYO payının bulunduğu aracı kuruma Geri Alım Garantisi kapsamında başvuracağı pay miktarını da içerecek şekilde "Geri Alım Garantisi" hakkını kullanacağına ilişkin bir talimat ile başvurması gerekmektedir.    Aracı kurum MKK nezdindeki başvuru ekranına yatırımcıların talebinin girişini yapacaktır.    Halka arzdan müşterek hesaptan Özak GYO payı satın alan yatırımcı her bir müşterek hesap sahibi için hesapdaki payı oranında başvuru yapacaktır. Örneğin halka arzdan 100 adet Özak GYO payı satın alan (14 Mayıs 2012 gün sonuna kadar halka arzdan aldıkları payları hiç satmamışlar ise) müşterek hesap yatırımcısı, müşterek hesaptaki hesap sahibi 2 kişiyse ve hesapta %50, %50 paya sahip iseler, her iki müşterek hesap sahibi 50'şer adet olarak başvuruda bulunabileceklerdir.    Tüm başvurular MKK tarafından konsolide edilerek, DenizYatırım'a tüm başvurulara ilişkin her bir aracı kurum toplam başvuru miktarını içerecek şekilde raporlama yapılacaktır.    DenizYatırım başvuru süresinin bitimini takiben 2 işgünü içerisinde başvuruları konsolide ettikten sonra başvuruların tamamı Ahmet Akbalık tarafından geri alınacaktır.    Ahmet Akbalık tarafından yatırımcıya ödenecek pay bedeli; Geri Alım Garantisi'ne Baz Pay Miktarı'ndan fazla olmamak üzere başvuru miktarı ve halka arz fiyatının çarpımları ile hesaplanacaktır.    Paylar, konsolidasyon süresinin bitimini takip eden 5 işgünü içerisinde, yatırımcılara ilişkin başvuruları yapan aracı kurumlar tarafından konsolide olarak DenizYatırım nezdindeki 5872082 nolu Ahmet Akbalık hesabına virman yapılacaktır. Virmanı takip eden  işgünü içerisinde Deniz Yatırım tarafından Ahmet Akbalık hesabından ilgili aracı kuruma konsolide tutar virman yapılacaktır. İlgili aracı kurum kendisine konsolide olarak gönderilen tutarı, kendi üzerinden başvuru yapan ve başvurusu kabul edilen yatırımcıların hesaplarına Geri Alım Garantisi teşviği kapsamında satış yaptıkları paylara ilişkin tutarları geçecektir. Buna ilişkin sorumluluk ilgili aracı kuruma ait olacaktır.   Yurt İçi Bireysel ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı kategorisinden başvuran yatırımcıların halka arzdan satın aldıkları paylarını başka kişilere virmanlaması satış hükmünde olacak ve paylarını virmanlayanlar virmanladıkları paylar için teşvik haklarını kaybedecektir.    Bu teşvikler halka arzdan satın alınan paylar için geçerli olup, Şirket paylarının İMKB'de işlem görmesini müteakip İMKB'den satın alınan paylar için geçerli değildir.   2. Bonus (İlave) Hisse Yurt İçi Bireysel ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar halka arzdan satın aldıkları Şirket paylarının tamamını veya bir kısmını İMKB'de işlem görmeye başlamasından itibaren 90 gün süreyle hesaplarında tutmaları ve Geri Alım Garantisi haklarını kullanmamaları durumunda, 90 gün içerisinde hesaplarında gün sonunda bulunan en düşük Şirket payı üzerinden hesaplanmak üzere, % 3 bonus (ilave) B grubu hamiline Şirket payı almaya hak kazanacaklardır.    Yurt İçi Bireysel ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar, Geri Alım Garantisi hakkını kullanan yatırımcılara tüm ödemelerin tamamlanmasından sonra 5 iş günü içerisinde MKK tarafından otomatik olarak Ahmet Akbalık'ın sahip olduğu paylardan Bonus Hisse almaya hak kazananların hesaplarına aktarılacaktır. Aktarım miktarında hata olduğunu veya Bonus Hisse almaya hak kazandığını düşünen ancak herhangi bir pay aktarımı olmamış olduğunu düşünen ilgili yatırımcılar, ekinde halka arzdan aldıkları ve üzerinden Bonus Hisse almaya hak kazandıklarını düşündükleri en düşük Şirket pay miktarını gösteren MKK hareketlerinin göründüğü dökümün bulunduğu bir dilekçe ile MKK tarafından Bonus Pay aktarım tarihini takip eden 15 iş günü içerisinde DenizYatırım'a başvuruda bulunacaklardır. Başvuru süresinin tamamlanmasını takip eden 5 işgünü içerisinde haklı olduğu görülen yatırımcılara hak kazandıkları Bonus Hisse aktarılacaktır.    Yurt İçi Bireysel ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı kategorisinden başvuran yatırımcıların halka arzdan satın aldıkları paylarını başka kişilere virmanlaması satış hükmünde olacak ve paylarını virmanlayanlar virmanladıkları paylar için teşvik haklarını kaybedecektir.    Bu teşvikler halka arzdan satın alınan paylar için geçerli olup, Şirket paylarının İMKB'de işlem görmesini müteakip İMKB'den satın alınan paylar için geçerli değildir.   DENİZYATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş."  Özak GYO Halka Arz Teşvikleri için tıklayın!  Emre Kulcanay / emlakkulisi.com