28 / 01 / 2023

Devlet konut kredisi desteği 2015!

Devlet konut kredisi desteği 2015!

7 Nisan 2015 tarihinde yürürlüğe giren Bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun ile devlet konut kredisi desteği yapacak. İşte devlet konut kredisi desteği 2015 şartları..Devlet konut kredisi desteği 2015!

7 Nisan 2015 tarihinde 29319 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun ile devlet konut kredisi desteği yapacak.


Buna göre peşinat biriktirmek için açılan hesaplara, aranan koşullara uygun olunması halinde yüzde 15'lik yardım yapılacak.


Kanun gereğince; konut sahibi olmayan Türk vatandaşlarına, yurt içinde satın alacakları ilk ve tek konut için 5411 sayılı Kanuna tabi mevduat veya katılım bankalarının yurt içi şubelerinde Türk Lirası cinsinden konut hesabı açmaları, asgari 3 yıl boyunca sistemde kalmaları ve konutu satın almalarını müteakip ilgili bankaya başvurmaları hâlinde üçüncü fıkraya göre belirlenecek usul ve esaslara göre Devlet katkısı ödenir. 


Devlet katkısı ödemesi hesapta biriken toplam tutarın yüzde 20’sini ve azami 15.000 Türk Lirasını geçemez. Azami tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılır. Azami tutarı üç katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu madde hükümleri 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamına girenlere uygulanmaz.


Devlet katkısı, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten defaten karşılanır ve hak sahibine hesabın bulunduğu banka aracılığıyla ödenir. Hak sahipliğinin tespitinden ve aktarılacak Devlet katkısının doğru ve tam hesaplanmasından hesabın bulunduğu banka sorumludur. 


Haksız olarak yapıldığı tespit edilen Devlet katkısının ödendiği tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süreye 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte 1 ay içinde ödenmesi gerektiği Bakanlık tarafından bir yazı ile bankaya bildirilir. Bu süre içinde ödeme yapılmaması hâlinde bu alacaklar, vergi dairesince anılan Kanun hükümlerine göre, ilgili bankalardan takip ve tahsil edilir.


Bu madde kapsamında; Devlet katkısına konu olacak konutların niteliğine, hesap sahiplerinin ödeme planlarına, Devlet katkısına ilişkin hak ediş sürelerinin tespitine ve birikim yapılan süreler ile ödeme planlarına göre Devlet katkısı oranının ve azami tutarın birinci fıkrada belirtilen sınırlar dâhilinde farklılaştırılmasına, hesapların denetimine ve uygulamaya yönelik diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.


Kısaca konut kredisi desteği şartları;

- Türk vatandaşı olmak

- Konut sahibi olmamak

- İlk evini Türkiye'den almak

- Türk Lirası cinsinden konut hesabı açmak

- Asgari 3 yıl boyunca sistemde kalmak


Bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com

Geri Dön