Doğal Radyasyon Kaynakları ve Radon

Doğal Radyasyon Kaynakları ve Radon

Bütün canlılar radyasyonla birlikte yaşamakta, hayatın bir parçası olarak dış uzay ve güneşten gelen kozmik ışınlar, yer kabuğunda bulunan radyoizotoplar dolayısıyla toprak ve yapı malzemeleri, su ve gıdalar gibi doğal kaynaklardan ve bunlara ilave olarakÇeşitli Ülkelerde Doğal Radyasyon Kaynaklarından Alınan Yıllık Dozlar

Radon Nedir?

Radon, renksiz, kokusuz, tatsız, 86 atom numarası ile periyodik cetvelin soy gazlar sınıfında yer alan; 119Rn-226Rn arasında toplam 28 izotopu bulunan bir kimyasal elementtir. Radon, kaya, toprak ve sudaki doğal uranyumun radyoaktif bozunması sonucunda oluşur. Bozunma şeması aşağıdaki gibidir.

238U ®.....®222Ra ® 222Rn (Radon) ® ......

235U ®.....®223Ra ® 219Rn (Aktinon) ® ......

232Th ®.....®224Ra ® 220Rn (Thoron) ® ......

Bu bozunma zincirinin ana atomları bütün doğal malzemelerde bulunabilir. Bu yüzden radon, tüm yüzey kaya ve toprak parçalarından ve yapı malzemelerinden ortama salınır.