Doğal sit nedir?

Doğal sit nedir?

Kentbilim terimi olarak karşımıza çıkan doğal sit nedir? Tanımı ve detayları için haberimizi inceleyebilirsiniz...


Doğal sit nedir?

Doğal değerler olarak da bilinen doğal sit alanları, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olan; özellikleri ve güzellikleri açısından ender bulunan; korunması gereken alanlardır. Söz konusu doğal sitler, yer üstünde, yer altında veya su altında bulunabiliyor. "Doğal sit nedir?" sorusunu yanıtladıktan sonra, doğal sit alanları hususunun detaylarına değinelim.


Doğal sit alanları kendi arasında üç kategoriye ayrılıyor. Bunlar: 1. derece doğal sitler, 2. derece doğal sitler ve 3. derece doğal sitler.


* 1. derece doğal sit alanları; Mutlaka korunması gereken, bilimsellik açısından evrensel bir değere sahip; ender bulunan ve ilginç özelliklere ve güzelliklere sahip olan korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak alanları ifade ediyor.


* 2. derece doğal sit alanları; Doğal yapının korunması ve geliştirilmesi gereken aynı zamanda kamu yararı gözönüne alınarak kullanıma açılabilecek alanlardır.


* 3. derece doğal sit alanları; Doğal yapının korunması ve geliştirilmesinin yanında, bölgenin potansiyeli ve kullanım özelliği de göz önünde tutularak konut kullanımına da açılabilecek alanlar, 3. derece sit alanlarıdır.


Doğal sit nedir, kısaca özetleyecek olursak "Kentbilim Terimleri Sözlüğü" nde şu şekilde ifade edilmiştir:


"Türdeş oluşları ve özellikleri, çağbilimsel, güzel-duyusal, sanatsal, bilimsel, çevrebilimsel, budunbetimsel, yazınsal ya da söylencesel önemleri bakımından korunmaları ve değerlendirilmeleri gereken, bu nedenle de kent düzentasarlarında ve bölgesel tasarılarda önemli yeri bulunan, doğa ile insanların ortak yapıtı olan ya da yalnız doğal güzelliklerin oluşturduğu yerbetimsel bölgelerdir."


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com