E-ipotek kullanımı yaygınlaştı!

E-ipotek kullanımı yaygınlaştı! E-ipotek kullanımı yaygınlaştı!

E-ipotek uygulamasının kullanımı gün geçtikçe artıyor. Konuyla ilgili konuşan Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, bu kapsamda Nisan ayında 22 bin 461 adet ipotek işleminin yapıldığını söyledi.  Tapu işlemlerinde bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltılması için  hizmete alınan e-ipotek uygulamasının
kullanımı arttı. e-ipotek uygulaması ile ipotek işlemleri artık tamamen elektronik ortam üzerinden yapılıyor. E-ipotek, krediye ulaşım hızlandığı gibi ekonomik hayata da önemli katkılar sunuyor.
 
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, tapu hizmetlerinde işlem süreçlerinin kısaltılması ile hem personel iş yükünün azaldığını hem de hızlı hizmet ile vatandaş memnuniyetinin sağladığını belirtti. Özelmacıklı “Son dönemde ipotek tesisi ve değişikliği taleplerinin elektronik imza ile yapılması sağlanmıştı. Tapu müdürlükleri ile banka, kurum arasında ipotek işlemlerine yönelik belgelerin elden gönderilmesi usulü de ortadan kaldırılmıştı. Bu elektronik entegrasyon sayesinde ipotek işlemlerindeki maliyetler düştü. Vatandaşlara daha hızlı ve güvenli hizmet verme imkanı sağlandı” şeklinde konuştu.

İşlem Sayılarında Son Veriler

Özelmacıklı şu açıklamalarda bulundu: “Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan rakamlara göre e-ipotek sistemi ile Nisan ayında 22 bin 461, Mayıs ayında ise 14 bin 916 adet ipotek işlemi tamamlanmış. Kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, Kredi ve Kefalet Kooperatiflerince açılacak tüm kredilere karşılık teminat gösterilen gayrimenkullerin ipotek işlemleri, tarafların istemi halinde resmi senet tanzim edilmeksizin alacaklı ile borçlu ve varsa kefilleri arasında yapılan kredi veya borç sözleşmelerinin taşınmaz maliki veya vekili tarafından tek taraflı olarak tapu müdürlüklerine ibrazı halinde tapuya tescil edilmekte”.

İlk Altı Ayda 914 Bin 670 Satış Yapıldı

2019 yılı ilk altı ayı işlem sayılarıyla ilgili konuşan Özelmacıklı, “Ülkemiz genelinde ilk altı ayda toplamda 4 milyon 429 bin 572 tapu işlemi yapıldı. Bu işlemlerden de 4 milyar 018 milyon 715 bin 405 TL tapu harç geliri elde edildi. Bunlarda 914 bin 670 satış, 150 bin 806 intikal, 10 bin 355 taksim ve 4 bin 95 bağış işlemi yapıldı” dedi.

Yabancıya Satışta Fotoğraf Şartı Devam Ediyor

Tapu işlemlerinde fotoğraf yapıştırılması uygulamasının da yürürlükten kaldırıldığını hatırlatan Özelmacıklı, “Tapu müdürlüklerince akitli işlemler için düzenlenen resmi senetlere ve tapu müdürlüklerindeki diğer taleplere yönelik düzenlenen tescil istem belgelerine fotoğraf yapıştırılmasına artık gerek kalmadı. Gene de isteyen vatandaşlar için tapu senetlerine fotoğraf yapıştırılması mümkün olacak. Lakin yabancı gerçek kişilerin taraf olduğu işlemlerde, yabancı gerçek kişilerden ''Kimlik Bilgileri Beyanı Formu'' belgesinin fotoğraflı olarak alınmasına devam edilecek” ifadelerini kullandı.

İpotek işlemlerinde e-İpotek dönemi!