12 / 12 / 2023

Elektrik borcu yapılandırmada son gün yarın!

Elektrik borcu yapılandırmada son gün yarın!

Eylül 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı Torba Yasa ile yapılandırma hakkı getirilen alacaklar arasında elektrik borçları da yer alıyor. Elektrik borcu yapılandırmada son gün yarın...Elektrik borcu yapılandırmada son gün yarın!

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun ile mükelleflere yapılandırma hakkı tanındı.


Eylül 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı Torba Yasa ile yapılandırma hakkı getirilen alacaklar arasında elektrik borçları da yer alıyor.


Yapılandırma başvuruları 31 Aralık 2014 tarihinde son buluyor. Bu tarihe kadar abonesi olunan elektrik dağıtım şirketine bir dilekçe ile müracaat etmeleri gerekiyor. 


Yasa hükümlerinden yararlanılarak isteyen abonelerin borçlarını taksitle ödemek istemesi halinde;

TEDAŞ'ın tarımsal sulamada kullanılan elektrik tüketiminden kaynaklanan alacaklarından vadesi 30.04.2014 tarihi itibatriyle geldiği halde ilgili Kanunun yayımlandığı 11.09.2014 tarihi itibariyle ödenmemiş olan alacakların asıllarına ilgili Kanunun yayımlandığı 11.09.2014 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları uygulanmadan hesaplanan alacak tutarı, tercih edilen taksit ödeme seçeneği katsayısı ile çarpılarak taksitlendirmeye konu bedel bulunur ve bulunan bedelin ilk taksiti ilgili Kanunu  yayımı izleyen üçüncü ayda (31 Aralık 2014 tarihine kadar) ödenir. 


Sonraki taksitler her yıl ilk taksitin tekabül ettiği ay sonuna kadar ödenir.Diğer aboneler için; vadesi 30.04.2014 tarihi itibariyle geldiği halde ilgili Kanunun yayımlandığı 11.09.2014 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan elektrik tüketiminden kaynaklanan alacakların asıllarına ilgili kanunun yayımlandığı 11.09.2014 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak yeni alacak tutarı hesaplanır.


Hesaplanan yeni alacak tutarı, tercih edilen taksit ödeme seçeneği katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır.2015 yılında vergi affı olacak mı?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.comGeri Dön