12 / 12 / 2023

Vergi borcu yapılandırma son günü 31 Aralık 2014!

Vergi borcu yapılandırma son günü 31 Aralık 2014!

Emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi borçları Torba Yasa ile yapılandırılabiliyor. Yapılandırma ile başvurular 1 Aralık'ta son bulacaktı. Ancak, alınan karar ile vergi borcu yapılandırma son günü 31 Aralık 2014 oldu...Vergi borcu yapılandırma son günü 31 Aralık 2014!

Emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi borçları Torba Yasa ile yapılandırılabiliyor. Kanun ile vadesi 30.04.2014 tarihinden önce olan emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı gecikme zammı,


Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdarelerinin vadesi 30.04.2014 tarihinden önce olan su ve atık su bedeli alacakları yapılandırılabiliyor.


İlk taksitin Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak üzere, ikişer aylık dönemler halinde en fazla on sekiz eşit taksitte ödenmesi gerekiyordu. Ancak, yapılan uzatma ile başvurular 31 Aralık'a kadar devam edecek ve taksit ödemeleri ise 2 Ocakta başlayacak.


Yapılandırma sürecinde bir yılda ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde yapılandırma hakkı kaybediliyor. Taksitler kredi kartıyla da ödenebiliyor.


Yapılandırmaya konu alacaklarla ilgili olarak açılmış olan davalardan vazgeçilmesi ve bu alacaklarla ilgili olarak daha sonra dava açılmaması, bu kararlar ile hükmedilmiş yargılama giderleri ve vekâlet ücreti bulunması halinde bunların talep edilememesi ve yapılandırma sonrası oluşan dönem borçlarının da aksatılmadan ödenmesi şartlarında yapılandırmadan faydalanılabilecektir.


Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasını düzenleyen 6111 sayılı Kanundan yararlanma hakkı devam eden alacaklar için bu yapılandırma uygulanmayacaktır.Torba Yasası vergi affı neleri kapsıyor?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com

Geri Dön