Emlak Konut'un hedefi 2023'te 250 bin bağımsız bölüm!

Emlak Konut'un hedefi 2023'te 250 bin bağımsız bölüm!Hakan Gedikli, 2019'un son çeyreğinde başlayan büyüme eğiliminin 2020'de de sürmesini bekliyor. Gedikli, "Emlak Konut olarak ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması için var gücümüzle çalışıyoruz. Hedefimiz 2023'te 250 bin bağımsız bölüme ulaşmak” diyor


Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli 2019'un son çeyreğinde yakalanan büyüme eğiliminin 2020'de güçlenerek artmasını bekliyor. Akşam Gazetesi'nden Future Trends ekinde yer alan habere göre; pozitif eğilimin gayrimenkul sektörüne de yansımasını beklediklerini söyleyen Gedikli, "2019'un sonlarına yaklaşırken, bu sene içerisinde 7000 bağımsız bölümü sahiplerine teslim ettik. 2020 ve sonraki yıllarda da projelerimizin teslimini aynı güven ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Planlı, nitelikli ve çevreye duyarlı şehircilik anlayışıyla geliştirdiğimiz bağımsız bölüm sayısını 2023 yılı sonu itibariyla 250 bin adede ulaştırmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

1- 2019 yılı içerisinde ekonomiyi ve inşaat sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz?
2019 yılının ilk dokuz ayını değerlendirdiğimizde ülkeler arası ticaret savaşları ve küresel ekonomik dalgalanmaların etkilerini açıkça görebiliyoruz. Aynı döneme ülke ekonomimiz açısından baktığımızda ise, özellikle 2019'un ikinci yarısında tüketici eğilimlerinin ivme kazandığını, makroeko-nomik değişkenlerde de iyileşmenin sürdüğünü söyleyebiliriz. Son dönemde TC. Merkez Bankamızın art arda yaptığı faiz indirimleriyle beraber, ticari faaliyetlerin hızlandığı net bir şekilde görülmektedir.

Faiz indirimleri ve konut kredilerinin aylık %1'in altına düşmesi, gayrimenkul sektöründeki gelişimi hızlandırmıştır.

Özellikle son 4-5 aylık periyottaki ön satış rakamları, satış ofislerindeki ziyaretçi sayıları ve iletişim kanallarındaki yoğunluk sektörümüzdeki olumlu yönde hareketlenmeyi ve tüketicinin güvenini ispatlamaktadır.

2- Yıl sonu rakamlarının nasıl gelmesini bekliyorsunuz.. 2019 yılında Türkiye'de kaç konut satıldığını tahmin ediyorsunuz?

2019 yılı ikinci yarısından itibaren enflasyondaki düşüşün devam etmesi, Merkez Bankası'nın yaptığı faiz indirimleri, ayrıca kredi ve mevduat faizlerinin daha aşağıya çekileceği beklentisi reel ekonomiye olumlu şekilde yansıdı. Ekonomide güven zeminin oluşması ve sektörümüze dair güncel verileri değerlendirdiğimizde, 2019'da konut satış rakamlarının 1 milyon 200 bin adedin üzerinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Tüketici açısından ihtiyaçların ertelenmesine neden olan finansman maliyetlerinin düşmesi ve yatırımcı açısından mevduat getirisinin eskisi kadar cazip olmaması gayrimenkul sektörüne yönelimleri destekleyecektir. Sektördeki üreticiler ve geliştiriciler açısından bakıldığında ise dengelenmiş ekonomik veriler ve tüketici eğilimleri geliştiricileri cesaretlendirmektedir. Bunun en yakın örneği Başakşehir'deki ihalemize 1 milyar 50 milyon TL teklif edilmesidir; arsa değeri 136 milyon TL iken idare payı 367 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Hakan Gedikli yatırımcılardan gelen talepler doğrultusunda taşınmazların kiralanması yoluna da gidildiğini belirterek, "Gelecek yıllarda kiralanabilir bağımsız bölümlerden elde edilen gelirlerin artırılması planlanıyor” şeklinde konuştu.

3- Gayrimenkul Sektörü ve Emlak Konut GYO için 2020 beklentileriniz nelerdir?
Emlak Konut GYO olarak genel konjonktüre baktığımızda, özellikle 3'üncü ve son çeyrekte yakalanan büyüme eğiliminin 2020'de güçlenerek artmasını bekliyoruz. Bu pozitif eğilimin yansımalarını sektörümüzde de göreceğimize inanıyoruz. Bu doğrultuda önümüzdeki yıl da tüketicinin beklentisini ve taleplerini ön planda tutarak projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. 2019'un sonlarına yaklaşırken, bu sene içerisinde 7.000 bağımsız bölümü sahiplerine teslim ettik. 2020 ve sonraki yıllarda da projelerimizin teslimini aynı güven ve kararlılıkla sürdüreceğiz.

ÇEVREYE DUYARLI ŞEHİRCİLİK

4- Gayrimenkul Sektörü ve Emlak Konut GYO için 2020 beklentileriniz nelerdir? 2023'e yaklaşırken, hedeflerinizden bahseder misiniz?
Türkiye, 2023 hedeflerine ilerlerken bizler de ülke ekonomisine, istihdama ve gayrimenkul sektörüne katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Yaşam alanları inşa etme hedefiyle yola çıkan Emlak Konut, gerçekleştirdiği projelerle birlikte yaşayan nüfusun ihtiyacını karşılamak amacıyla eğitim tesisi, cami, sosyal ve kültürel alanları ve bölge parklarını da beraberinde geliştirmiştir. Bu bağlamda planlı, nitelikli ve çevreye duyarlı şehircilik anlayışıyla geliştirdiğimiz bağımsız bölüm sayısını 2023 yılı sonu itibariyla 250 bin adede ulaştırmayı hedefliyoruz.

Gelirlerin artırılması planlanıyor

Yatırımcılar için finansal esneklik sağlanması adına farklı modeller üzerinde çalışılıyor. Yatırımcılardan gelen talebe istinaden taşınmazların kiralanması yoluna da gidilmiş olup gelecek yıllarda kiralanabilir bağımsız bölümlerden elde edilen gelirlerin artırılması planlanıyor.

Avrupa ve Ortadoğu için çalışıyoruz

5- Yabancıların Türkiye'de aldığı konut sayısında artış olmasını bekliyor musunuz?
Ülkemizde konut alan yabancı yatırımcıların payı ve ödedikleri tutar giderek artmıyor. 2011 ila 2019 yılları arasında yabancı yatırımcılar edindikleri taşınmazlarla ülkemize yaklaşık 31 milyar dolarlık döviz kazandırdı. Biz de yeni bağlantılar kurmak ve ülkemizdeki yatırım potansiyelini anlatmak amacıyla yurtdışı faaliyetlerimize hız kazandırıyoruz. Bu amaçla, uluslararası fuarlara katılıyoruz. Avrupa ve Ortadoğu pazarlarına yönelik çalışmalarımız devam ediyor.