Emlak vergileri dönemleri!

Emlak vergileri dönemleri!Emlak vergileri dönemleri, her sene Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan vergi takvimi kapsamında belirtiliyor. Buna göre şu an 2013 yılı ikinci emlak vergisi dönemi içerisindeyiz...


Emlak vergileri dönemleri!

Emlak Vergisi Kanunundaki bina tabiri, yapıldığı madde ne olursa olsun, gerek karada gerek su üzerindeki sabit inşaatın hepsini kapsıyor. 


Bu Kanunun uygulanmasında Vergi Usul Kanununda yazılı bina mütemmimleri de bina ile birlikte nazara alınıyor. Yüzer havuzlar, sair yüzer yapılar, çadırlar ve nakil vasıtalarına takılıp çekilebilen seyyar evler ve benzerleri bina sayılmaz.


Emlak vergisini, binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenler ödüyor. Gayrimenkul sahipleri vergi borcunu "emlak vergileri dönemleri" içerisinde iki taksit halinde ödeniyor.


Emlak vergileri dönemleri, her sene yeniden hazırlanan vergi takvimi kapsamında belirleniyor. Buna göre, 2013 yılı emlak vergi dönemleri şu şekilde belirlendi:


1. taksit dönemi: Mart, Nisan, Mayıs ayları

2. taksit dönemi: Kasım ayı.


Yukarıda da görüldüğü üzere emlak vergisi dönemleri ne göre 2013 yılının ikinci emlak vergileri bu ay içerisinde ödeniyor. Vergi yükümlülerinin 30 Kasım'a kadar borcunu ödemesi gerekiyor.


Emlak vergisi ödemeleri, gayrimenkulün bağlı olduğu belediyeye gidilip yapılabiliyor. 


Ödemesi yapılacak gayrimenkul şehir dışındaysa ve belediye "e-belediye sistemini" kullanmıyorsa vergi ödemesi, tüm belediyelerden PTT Havalesi veya Belediyelerin Banka Hesap Numaralarına Emlak Vergisi Mükellef numarasının yazılması şartıyla yapılabiliyor.


Belediye emlak vergisi ödeme!
Emlak vergisi Kasım 2013!