Emlak vergisi ödeme dönemleri 2015!

Emlak vergisi ödeme dönemleri 2015! Emlak vergisi ödeme dönemleri 2015!

Türkiye sınırları içinde bulunan bina, arsa ve araziler emlak vergisinin konusuna giriyor. Vergi senede 2 taksitte ödenebiliyor. İşte emlak vergisi ödeme dönemleri 2015...

Emlak vergisi ödeme dönemleri 2015!

Türkiye sınırları içinde bulunan bina, arsa ve araziler emlak vergisinin konusuna giriyor. Vergi, bina veya arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf edenler tarafından ödeniyor.


Bir bina veya arazide paylı mülkiyet halinde malik olanlar hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumludurlar.


Emlak vergisi oranları:

Büyükşehir Belediyesi

Binalarda Binde 4 

Meskenlerde Binde 2 

Arazilerde Binde 2 

Arsalarda Binde 6 


Normal Yörelerde  

Binalarda  Binde 2                    

Meskenlerde Binde 1                  

Arazilerde Binde 1                

Arsalarda  Binde 3    


Emlak vergisi için ödenecek bedel, taşınmazın türüne, değerine ve bağlı olduğu belediyeye göre hesaplanıyor. Yukarıda da görüldüğü üzere büyükşehir belediyelerinde vergi yüzde 100 zamlı olarak uygulanıyor. 


Emlak vergisi ödeme dönemleri 2015:

Emlak vergisi 1. taksiti: Mart, Nisan ve Mayıs ayları.

Emlak vergisi 2. taksiti: Kasım ayı.


2015 yılında emlak vergisi için ilk taksit ödemeleri 1 Haziran'a kadar devam ediyor. İkinci taksitler için ise ortalama yedi aylık bir süre bulunuyor.Emlak vergisinde beyanname verme süresi 2015!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com