Emlak vergisi için pişmanlık uygulanmıyor!

Emlak vergisi için pişmanlık uygulanmıyor! Emlak vergisi için pişmanlık uygulanmıyor!

Son günlerde gündeme gelen pişmanlık uygulamasıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı bir broşür hazırladı. Buna göre emlak vergisi için pişmanlık uygulanmıyor.Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “Vergilerde Pişmanlık Uygulaması Broşürü”ne göre pişmanlık uygulamasının kapsamı, kimlerin yararlanabileceği, yararlanma şartları belli oldu.

Hürriyet Gazetesi'nden Neşe Karanfil'in haberine göre; broşür kapsamında pişmanlık ve ıslah; beyana dayanan vergilerde, vergi ziyaı (kaybı) cezasını gerektiren fiilleri işleyen kişilerin kanuna aykırı hareketlerini, vergi idaresine kendiliğinden haber vermeleri durumunda, belli şartlarla vergi ziyaı cezası kesilmemesini esas alan bir uygulama olarak açıklandı.

Düzenleme kapsamında vergi kaybına neden olan mükelleflere yeni bir fırsat tanınıp, belli şartlarla ceza uygulamasından vazgeçiliyor. 

Gelir, kurumlar, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, veraset ve intikal vergisi gibi vergiler için pişmanlık uygulamasından yararlanabiliyor. Ancak beyana dayanmayan vergiler için örneğin emlak vergisi için pişmanlık uygulanmıyor.

PİŞMANLIK ZAMMI

Pişmanlık uygulamasından faydalanabilmek amacıyla mükellefin kendiliğinden haber vermesi gerekiyor. Haber verme dilekçesinin yetkili memurlar tarafından mükellef nezdinde herhangi bir vergi incelemesine başlandığı veya olayın takdir komisyonuna intikal ettirildiği günden evvel verilmiş ve resmi kayıtlara geçirilmiş olması gerekiyor. Elektronik ortamda pişmanlık ve ıslah hükümlerine göre beyanname gönderilebiliyor.