Emlak vergisi ilk sene ödenir mi?

Emlak vergisi ilk sene ödenir mi? Emlak vergisi ilk sene ödenir mi?

Taşınmaz mallar için her sene emlak vergisi ödemesi yapılıyor. Bu vergi senede iki taksitte ödeniyor. Peki, emlak vergisi ilk sene ödenir mi?Gayrimenkuller için her sene ödenen vergilerin başında emlak vergisi yer alıyor. Bu vergi 1319 sayılı kanun gereğince ödeniyor. 


Bina veya arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf edenlerdir. 


Bir bina veya arazide paylı mülkiyet halinde malik olanlar hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumludurlar. 


Vergi için ödemeler senede iki eşit taksit halinde yapılıyor. İlk taksit ödemeleri Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yapılıyor. İkinci taksit ödemeleri ise Kasım'da ödeniyor. Peki, emlak vergisi ilk sene ödenir mi?


Emlak vergisi ilk sene ödenir mi?

Emlak ilk sene ödenmiyor. Emlak vergisi için ödemeler satışın gerçekleştiği seneyi takip eden yılda ödeniyor. Kanunen mükellefiyetin başlama tarihi şu şekilde açıklanıyor:


Bina ve arazi vergisi mükellefiyeti; 

a) 33 üncü maddenin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vuku bulduğu, aynı maddenin (8) numaralı fıkrasında yazılı halde ise bu duruma bağlı olarak takdir işleminin yapıldığı tarihi,

b) Dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi,

c) Muafiyetin sukut ettiği tarihi,

Takip eden bütçe yılından itibaren başlar.


Vergi için taşınmaza sahip olunan sene içerisinde yıl sonuna kadar veriliyor. Örneğin 2017 yılında bir ev aldıysanız 31 Aralık 2017 tarihine kadar emlak vergisi beyannamesini vermek ile yükümlü oluyorsunuz.
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com