27 / 03 / 2023

Emlak vergisinde 2021 tarifesi!

Emlak vergisinde 2021 tarifesi!

Türkiye sınırları içinde yer alan gayrimenkuller için emlak vergisi ödeniyor. Vergi mükellefleri 2021 yılında, vergilerini en az yüzde 9,11 oranında zamlı ödeyecek. Türkiye sınırları içerisinde yer alan tüm gayrimenkuller için emlak vergisi ödenmesi gerekiyor. Emlak vergisi mükellefiyeti, taşınmaza sahip olunan süre boyunca sürüyor. Gayrimenkul satılana kadar emlak vergisinin her yıl ödenmesi gerekiyor.

Bina ve arazi vergisi mükellefiyeti; vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vuku bulduğu, aynı maddenin (8) numaralı fıkrasında yazılı halde ise bu duruma bağlı olarak takdir işleminin yapıldığı tarihi, dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi, muafiyetin sukut ettiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren başlıyor.

2020 yılından önceki yıllarda emlak vergisi mükellefi olanların 2021 yılına ait emlak vergisinin tarh ve tahakkukunda esas alınacak vergi değerinin (matrahın) hesabı ile bina, arsa veya araziye 2020 yılında malik olunması halinde mükellefiyetin başlangıç yılı olan 2021 yılı vergi değerinin hesabı bu Tebliğde belirtilen esaslar kapsamında yapılacak.

Emlak vergisinde 2021 tarifesi!

2021 emlak vergisi nasıl ödenecek?

1986 yılında çıkan bu vergi yılda iki kez eşit taksit halinde ödeniyor. Ödemeler taşınmazın bulunduğu belediyeler tarafından tahsil ediliyor. 

Gayrimenkullerin bir başka şehirde olması durumunda ödemeler tüm belediyelerden PTT Havalesi veya Belediyelerin Banka Hesap Numaralarına Emlak Vergisi Mükellef numarasının yazılmasıyla yapılabiliyor.

Emlak vergisinde 2021 tarifesi!

2021 emlak vergisinden kimler muaf?

- Hiçbir gelir olmayan,
- Sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka geliri olmayan emekliler,
- Gaziler,
- Engelliler,
- Şehitler,
- Dul ve yetimler,
- İşsizler emlak vergisi ödemiyor.

Emlak vergisinde 2021 tarifesi!

2021 emlak vergisi hesaplama

Emlak değeri, bina, arsa ve arazilerinin 2020 yılı vergi değerleri, 2019 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan yüzde 22,58/2=yüzde 11,29 oranında artırılacak.

Emlak vergisinde 2021 tarifesi!

Emlak vergisi 2021!

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No: 78!

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com
Geri Dön