Enerji Etkin kentsel planlama uygulamaları Nevşehir'de yapılacak!

Enerji Etkin kentsel planlama uygulamaları Nevşehir'de yapılacak!Türk-Alman Araştırma Eğitim ve Yenilik Yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 'Enerji Etkin Kentsel Planlama Uygulamaları Semineri' gerçekleştiriliyor. Seminere Türkiye ve Almanya'dan akademisyenler, bürokratlar ve proje uygulayıcıları katılıyor.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TÜBİTAK tarafından desteklenen seminer Nevşehir'in Uçhisar beldesinde başladı. Almanya'daki enerji etkin kentsel planlama ve kentsel dönüşüm uygulamalarının ele alınacağı seminere Türkiye ve Almanya'dan akademisyenler, bürokratlar ve proje uygulayıcıları katılıyor. Seminerin açılışında konuşan Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Görevlisi Nilgün Görer Tamer. 

Federal Almanya Cumhuriyeti Eğitim ve Araştırma Federal Bakanlığı (Bundes-ministeriums für Bildung und Forschung) ile Türkiye Cumhuriyeti Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlp'nın "2014 Türk-Alman Araştırma, Eğitim ve Yenilik Yılı (DTWJ)", kapsamında çeşitli çalışmalar yürüttüğünü belirtti. 

Türk-Alman Bilim Yjlı'nın odağında geleceğin konuları yer almakta ve belirtilen inisiyatifin, iki ülke arasındaki bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmeyi amaçladığını ifade eden Tamer, "Ülkemizde kentsel dönüşüm uygulamalarının hız kazandığı bir dönemde; daha yaşanabilir -çevreler için, enerji verimli binaların ve kentsel yerleşim alanlarının planlanması ve inşası önemli bir hale gelmiştir. Yaşam çevrelerinin enerji etkin planlanması bağlamında emisyonların azaltılması, ticareti ve yenilenebilir enerjinin kullanımına uyumlu yapılaşma teknikleri ile kentsel dokuların gerçekleştirilmesi veya iyileştirilmesi konusuna dikkat çekmek, bu konunun ülkemiz bilim gündemine ve uygulama önceliğine alınmasını sağlamak, Almanya uygulamalarının bilgi ve deneyimini paylaşmak ve iyi uygulama örneklerini aktarmak önemli bir bilimsel ve mesleki kazanım olacaktır" dedi. 


Tamer, bu amaç doğrultusunda; "2014 Türk-Alman Bilim Yılı" kapsamında, "Enerji Etkin Kentsel Planlama Uygulamaları Semineri" kurgulandığını ve bu seminer ile ülkemizde, Enerji Etkin Kentsel Planlama bilimsel tartışmalarının başlatılması ve uygulanabilirliğinin bir arayışı olmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi. 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Alan Yönetimi Daire Başkanı Dr. Ali Özkır ise, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 1948 yılından bu güne Türkiye'de yapım ve . 

planlama ile ilgili bütün kuruluşları bünyesinde toplayarak onları yönlendirdiğini ifade etti. Bakanlığın, kamu yatırımlarına yönelik planlama iş ve işlemlerini hızlandırarak bu yatırımları zaman kayıpları yaşanmadan hızla ekonomiye kazandırmak amacıyla hazırlık ve onay işlemlerini yürüten bir kurum olarak yapılandırıldığını belirten Özkır. bu yönüyle planlama bürokrasisinde yeni ve etkin bir yaklaşım sergilemekte olan bakanlığının 'sürdürülebilir çevre ve yaşam kalitesi yüksek yerleşmeler' hedefine ulaşmak için çalışmalarına başladığını vurguladı. 


Bakanlığın, planlama yaklaşımı ile kentsel ve kırsal alanlarda yaşam kalitesini artırarak sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir mekânsal gelişmeyi sağlamayı temel hedef olarak ortaya koyduğunu vurgulayan Tamer "Baj kapsamda; şehirlerimizi sosyal, kültürel, teknik ve ekonomik boyutlarıyla bir bütün olarak değerlendirmek ve kent planlama ve kentsel tasarım projelerinin kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında sürdürülebilir ve yaşam kalitesi yüksek olması önem kazanmaktadır. 

Önümüzdeki dönemde iklim değişikliği ve küresel ısınmaya karşı alınabilecek önlemlerin arayışı olan bu seminerin söz konusu çalışmalara önemli girdi sağlayabileceği düşünülmekte ve bu nedenle desteklemeyi bir görev biliriz."


Ülker Kayseri Gazetesi