Enerji kimlik belgesi almak zorunlu mudur?

Enerji kimlik belgesi almak zorunlu mudur? Enerji kimlik belgesi almak zorunlu mudur?

Enerji kimlik belgesi; binaların enerji performansını ve çevrenin korunması için alınan belgeye deniyor. Bu uygulamaya hangi yapılar dahil oluyor? Enerji kimlik belgesi almak zorunlu mudur?

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Enerji kimlik belgesi almak zorunlu mudur?

Binaların enerji tüketimi ve karbon salınım sınıflandırmasını gösteren belgeye enerji kimlik belgei deniyor. Enerji kimlik belgesi binaların ısı sisteminide gösteriyor. Bu belge  Enerji Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Daire Başkanlığı tarafından yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) Şirketinden alınabiliyor.  Enerji kimlik belgesi alması gerekmeyen yapılar aşağıda yer alıyor.


Enerji kimlik belgesi almak zorunda olmayan yapılar;

*Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar, 

*Planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar, 

*Toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binalar, 

*Seralar, Atölyeler, 

*Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına, soğutulmasına gerek duyulmayan depo, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar, 

*Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m2’den az olan binalar. 


Enerji kimlik belgesi almak zorunlu mudur?

Enerji kimlik belgesi almak için mevcut binalar için 2017 yılına kadar süre veriliyor. Ancak yakın zaman diliminde mevcut binaların enerji sınıfı ile ilgili sınırlama getiriliyor ve enerji tüketim sınıfları kötü olan binaların iyileştirilmesi zorunlu hale getiriliyor.  Bu durumda binada yapılacak revizyon maliyetlerinin ödenmesini kolaylaştırmak için enerji kimlik belgesini vakit kaybetmeden almak ve durum değerlendirmesi yaparak 2017 yılına kadar binayı istenilen enerji tüketim seviyesini sağlayacak şekilde tadil etmek tadilat ödemelerinin rahat yapılmasını sağlıyor. Ayrıca enerji kimlik belgesi ile enerji tüketim sınıfının iyi olduğunu kanıtlayan binalar için vergi indirimleri uygulanması konusunda çalışmalar yapılıyor. Enerji verimliliği kanununda alım satım ve kiralama işlemlerinde enerji kimlik belgesinin alıcı veya kiracıya verilmesi gerekliliğine değinilyor.  Yani yakın zamanda enerji kimlik belgesi bulunmayan konut ve binaların satışı ve kiralanması mümkün olmayacak. Bu hususla ilgili açıklamalar İmar Yönetmeliğinde açıklanıyor. 


İlgili Kanun Maddesi;

MADDE 40

Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin birinci fıkrasının dördüncü ve beşinci cümleleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir."


“Mücavir alan dışında kalan ve yapı inşaat alanı 1000 m2’den az olan binalar hariç diğer binalarda binanın enerji performansını değiştirecek her türlü tadilatın sonunda binanın enerji performansını ortaya koyan enerji kimlik belgesinin yeniden düzenlenmesi zorunludur. Enerji kimlik belgesi düzenlenmemiş binalarda yapılacak tadilatlarda ve ruhsata tabi olmasına rağmen ruhsat alınmaksızın inşa edilen yapılara Kanunun 32 nci maddesi kapsamındaki ruhsat ve yapı kullanma izni işlemlerinde de enerji kimlik belgesi düzenlenmesi şarttır.”


Enerji kimlik belgesi almayalara  idarî para cezası vermeye yetkili olanlar tarafından yapılan tespit ve/veya denetimler sonucu gerçek veya tüzel kişilere aşağıdaki esaslar çerçevesinde idarî yaptırımlar uygulanıyor.


Bina enerji kimlik belgesi almak için gerekli evraklar!


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com

pus