Erzurum ile Erzincan şeker fabrikalarının satışı onaylandı!

Erzurum ile Erzincan şeker fabrikalarının satışı onaylandı!Erzurum ile Erzincan şeker fabrikalarının satışı onaylandı. Erzurum ile Erzincan şeker fabrikalarını 287 milyon TL bedelle en yüksek teklifi veren Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret A.Ş.'ye satıldı..


Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 4 Haziran 2018 tarihli ve 105 sayılı yazısına istinaden Erzurum ile Erzincan şeker fabrikalarının satışı onaylandı.

Erzurum ile Erzincan şeker fabrikalarını toplam 287 milyon TL bedelle en yüksek teklifi veren Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret A.Ş. aldı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı'na gereğince, İhale Komisyonunca; "Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'ye ait Erzincan Şeker Fabrikası ile Erzurum Şeker Fabrikası'nın birlikte olmak üzere özelleştirme ihalesinde 287 milyon TL bedelle en yüksek teklifi veren Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret A.Ş.'ye ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret A.Ş.'nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline" daire verilen nihai kararın onaylanmasına,

Bu karar çerçevesinde satış sözleşmesinin ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına karar verildi.