30 / 06 / 2022

Esenyurt'ta 35 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Esenyurt'ta 35 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Büyükçekmece 2. İcra Dairesi, Esenyurt ilçesinde bulunan arsayı 34 milyon 920 bin 732 TL sermaye bedeli ile satışa çıkarıyor. İhalenin 26 Mart 2020'de gerçekleşeceği açıklandı.Büyükçekmece 2. İcra Dairesi, Esenyurt ilçesinde bulunan arsayı satışa çıkardı. Söz konusu gayrimenkulün satış bedeli 34 milyon 920 bin 732 TL olarak belirlendi.

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, 499 Ada, 2 Parsel, YAKUPLU Mahalle/Köy, Satışa konu arsa nitelikli taşınmaz tapunun Esenyurt İlçesi, Yakuplu Mahallesi, 499 ada, 2 parsel numaralı, 7.936,53 metrekare yüzölçümlü taşınmazı olup taşınmaz adres olarak Esenyurt İlçesi, Güzelyurt Mahallesinde, Mustafa Kemal Caddesi ile irtibatlı 2148. Sokak üzerinde yer almaktadır. Taşınmaz halihazırda boş durumdadır. Nispeten düz bir topoğrafyaya sahiptir. Üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Taşınmazın onaylı imar planında "Ticaret + Hizmet Alanı" olarak ayrıldığı taşınmaz üzerine takriben 16.000,00 metrekare yapı alanlı ticaret + hizmet binası yapımı mümkündür. Taşınmaz ulaşımı kolay bir bölgede yer almaktadır. D 100 karayoluna yürüme mesafesinde yer aldığından toplu taşım araçlarıyla geniş ulaşım imkanına sahiptir. Taşınmaz çarşı, pazara, alışveriş ve ibadet yerlerine, okul ve sağlık tesislerine yakın konumdadır. Taşınmazın yer aldığı bölgede teknik alt yapı imalatları büyük oranda tamamlanmış olup bölgeye kamu ve belediye hizmetleri verilmektedir. Yakın çevresinde Eskidji Bit Pazarı, Marmara Park AVM ve Media Markt adlı büyük alışveriş merkezleri, konut ve ticaret + konut nitelikli yapılar, ilkokul, site tipi yapılaşmalar, park, boş arsa konumunda taşınmazlar ile halen yapımı devam etmekte olan site tarzı inşaatlar bulunmaktadır.

Adresi : Güzelyurt Mah. Mustafa Kemal Cad. 2148. Sok. Esenyurt / İSTANBUL
Yüzölçümü : 7.936,53 metrekare
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Var, İnşaat tarzı Emsal: 2,00/ T2/ticaret + hizmet

Kıymeti : 34.920.732,00 TL
KDV Oranı : Yüzde 18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü : 26/03/2020 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 24/04/2020 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Ekinoba Mah. Londra Asfaltı Yan Yol, No:107 (Çanakkale Sok. Aymerkez Karşısı) BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL

Esenyurt ta 35 milyon TL ye icradan satılık arsa!

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini Büyükçekmece 2. İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankasında bulunan TR**********************45 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur.

7- Fiziken yapılacak ihalelerde 1,2,3,5 TL gibi bilinçli olarak mesnetsiz peyler sürmek şartı ile ihale için verilen kısa sürede ihalenin sıhhatini bozarak, ihalenin feshine bulgu oluşturmak maksadı ile sebepsiz yere hak kayıplarına neden olan pey sürme işlemlerine mani olmak için fiziken sürülecek olan iki pey arasında en az 100,00 TL lik artış farkı aranmasına, 100,00 TL lik artış farkı altında pey sürenlerin peylerinin dikkate alınmamasına, (internet ortamında verilen tekliflerde bu hususun uygulanma imkanı bulunmadığından internet teklifleri istisnadır)

8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/7885 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.