Esenyurt'ta icradan 8.2 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Esenyurt'ta icradan 8.2 milyon TL'ye satılık gayrimenkul! Esenyurt'ta icradan 8.2 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Büyükçekmece 2.İcra Dairesi, Esenyurt İlçesi, Kıraç Köyü'ndeki Otomobil Dünyası İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi adına kayıtlı “dükkan” ve arsası nitelikli gayrimenkulü satışa çıkardı. İhalesi 20 Eylül Salı günü yapılacak olan taşınmazın bedeli 8 milyon 200 bin TL olarak belirlendi.


T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :


TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: Esenyurt Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü'nün 23.12.2014 tarihli yazısının eki takyidatsız tapu kaydına göre; kat irtifaklı, Esenyurt İlçesi, Kıraç Köyü, 1088 ada 5 parsel numaralı, 47.150,88 metrekare yüzölçümlü, “arsa” nitelikli ana taşınmazda; C Blok, 4.Kat, 113 bağımsız bölüm numaralı, 1.297/100.000 arsa paylı, “dükkan” nitelikli taşınmazın tam hisse ile Otomobil Dünyası İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi adına kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır. Bağımsız bölümün arsa payı karşılığı 47.150,88 metrekare x 1.297/100.000 = 611,55 metrekare miktarlıdır.


ANA TAŞINMAZIN İMAR DURUMU: Esenyurt Belediye Başkanlığı İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.02.2015 tarihli imar durumu yazısında; Esenyurt İlçesi, Gökevler Mahallesi, 1088 ada 5 parsel sayılı taşınmazın İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2013 tarih ve 1527 sayılı kararı ile onaylanan Esenyurt Tem Güneyi 6.Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında E: 2,50 / Hmaks: 36,50 / T5 Ticaret Alanında kalmaktadır. Plan notlarında T5 Ticaret Alanları (T5) "KAKS: 2,50, Hmaks: 36,50 m, minimum parsel büyüklüğü 3.000 metrekaredir. Bölge ekonomisine ve sanayisine hizmet edebilecek sektörlerin yer alacağı, bilgi ekonomisinin alt yapısının oluşturulduğu, yeni kentsel gelişme alanlarının ihtiyacının karşılandığı, kentsel fonksiyonların, şehir parklarının, meydan ve yürüyüş parkurlarının yer alacağı, mevcut şehir dokusuna ve MİA'yabaskıyı azaltacak merkezlerdir. Ticaret ve hizmet amaçlı yapılarda, bürolar, iş hanları, lokanta, çarşı, çok katlı mağazalar, bankalar, oteller, sinema, tiyatro gibi kültürel ve sosyal tesisler, konut alanları yapılabilir. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarından görüş alınmak koşulu ile standartlara uygun özel hastane ve özel eğitim tesisleri de yapılabilir" şeklindedir.


ANA TAŞINMAZIN HUDUDU VE SAHASI: İstanbul Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 29.01.2015 tarihli yazısının ekinde sunulan taşınmaza ait pafta ve röperli krokisinin zemine uygulanması sonucunda zemine uygun olduğu saptanmıştır. Üstteki uydu fotoğrafında ana taşınmaz ile çevresi görülmektedir. Koordinat siteminde parsel orta noktasının enlemi 41,020451 boylamı 28,634001 dir.


TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Kıymet takdirine konu olan "dükkan" nitelikli 113 bağımsız bölüm numaralı taşınmaz tapunun Esenyurt İlçesi, Kıraç Köyü, 1088 ada 5 parsel numaralı, 47.150,88 metrekare üzölçümlü, “arsa” nitelikli ana taşınmazı üzerinde bulunan zeminde “AUTOPIA Otomobil Alışveriş Merkezi” olarak adlandırılmış iş merkezinde, C Blokta, 4.katta yer almaktadır. İş merkezi adres olarak; Esenyurt İlçesi, Atatürk (Gökevler) MahallesindeDevlet Karayoluna paralel uzanan yan yol ile Adnan Kahveci Bulvarı kesişiminde, Edirne İstikametinde yer almaktadır. Davaya konu bağımsız bölümün yer aldığı Autopia Alışveriş Merkezi 47.150,88 metrekare yüzölçümlü parsel üzerinde kurulu olup A (1.Bodrum+zemin kat+3 normal kat) , B (2 bodrum+zemin+3 normal kat), C (3 bodrum+zemin+4 normal kat) ve D (3 bodrum+zemin+3 normal kat) olarak adlandırılan 4 adet bloktaki 542 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır. Parsel çevresi tel çitler ile çevrilidir. Alışveriş merkezinin giriş-çıkışı güvenlik kontrollü olarak giriş kapılarından sağlanmaktadır. Ana yapı 3 adet bodrum, zemin ile 3 adet normal kat olmak üzere toplam 7 katlı olarak betonarme karkas sistemde, ayrık nizamda inşa edilmiştir. Alışveriş merkezinin 3. bodrum katında sığınak, 2. bodrum katında otopark alanı, 1. bodrum katında ise otopark ve bağımsız bölümler, zemin ve normal katlarında ise bağımsız bölümler yer almaktadır. Bina dış cephesi cam giydirmedir. Alışveriş merkezinde katlar arasındaki irtibatın yürüyen merpenlerle ve asansörlerle sağlandığı, alışveriş merkezinde katlarda araçla geçişi mümkün kılan geniş koridorların olduğu belirlenmiştir.


Yerinde yapılan incelemede, fotoğraflarda da görüleceği gibi otomobil alışveriş merkezinde yapısal imalatların kısmen tamamlandığı, davaya konu olan taşınmazın halihazırda boş durumda olduğu, yapının tamamı dikkate alındığında doluluk oranının çok düşük olduğu, otomobil alışveriş merkezinde yalnızca zemin katta kısmen faaliyette bulunulduğu, diğer katlarda ise herhangi bir faaliyetin olmadığı, diğer bir deyişle alışveriş merkezinde doluluk oranının çok cüzi olduğu, katlar arasında irtibatı sağlayan yürüyen merpenlerin ve asansörlerin çalıştırılmadığı belirlenmiştir. Çatı katındaki pist alanı halen mevcut değildir.


Kıymet takdirine konu olan 113 bağımsız bölüm numaralı, dükkan nitelikli, taşınmaz C blokta, 4.katta yer almaktadır. İçerisine girilmek suretiyle incelenmiştir. Bağımsız bölümün ince işçilikleri noksandır. Dış cepheye bakan doğramaları mevcuttur. İç mekana bakan kapı alanlarında imalat mevcut değildir. Cephe giydirme elemanları mevcuttur.


Tapu Müdürlüğündeki kat irtifakına esas mimari projesi ile Belediye Başkanlığındaki imar arşiv dosyası incelenmiştir.


Esenyurt Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arşivinde yapılan incelemede; imar arşiv dosyasında mevcut Esenyurt İlçesi, Kıraç Köyü, 1088 ada 5 parsele ait 06.10.2010 tarih 6618-140557 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yazısından, parsel üzerinde yer alan yapının İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 3.05.maddesi gereğince avan projesinin Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanmadan yapı ruhsatı düzenlendiği belirtilmiş ve 07.10.2010 tarih A/590 sayılı yapı tatil tutanağı ile 3194 Sayılı İmar Kanunun 32 ve 42. maddelerinin uygulanmasına karar verildiği ve 06.10.2010 tarihli yazı ile yapı ruhsatının iptal edilmesinin istendiği belirlenmiştir. 18.05.2012 tarihli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yazısında ise söz konusu parseldeki yapıya ait avan projenin düzenlenerek 29.03.2012 tarihinde onaylandığı bildirilmiş ve söz konusu yere tadilat ruhsatı (işlem dosyasında 30.07.2012 tarih ve 2012/26481 sayılı yapı ruhsatı mevcuttur) düzenlendiği görülmüştür.


Yerinde yapılan incelemede, kıymet takdirine konu olan bağımsız bölümün boş olduğu ve bağımsız bölümde imalat eksikliklerinin olduğu belirlenmiştir. İlgili tapu müdürlüğündeki onaylı mimari projesine göre C Blok, 4.kat 113 numaralı "dükkan" nitelikli bağımsız bölüm net 622,76 metrekare alanlıdır. Ayrıca, projesinde bağımsız bölüme ait net 171,71 metrekare alanlı mutfak ta yer almaktadır. Ayrıca bağımsız bölümün çevresinde 8.523,52 metrekare alanlı test sürüş alanı mevcuttur. İlgili belediyesindeki mimari projesinde ise bağımsız bölüm net 1.390,00 metrekare alanlıdır. 25,05 metrekare alanlı elektrik odası mevcuttur. İlgili belediyesindeki projesi ile ilgili tapudaki projesi uyumsuzdur.


Dava konusu taşınmazın yer aldığı AVM merkezindeki satış ofisinden elde edilen Yönetim Planı 8.4.maddesine göre "… C113 numaralı dükkan da sinema, kongre-konferans-düğün salonu-restaurant vb bütün ticari faaliyetlerde bulunabilecektir" hükmü yer almaktadır. AVM kompleksi içinde müzayede salonu olarak kullanımı düşünülmekte olduğu satış ofisinden öğrenilmiştir. Taşınmazın bu bakımdan emsal aşımı olması, kısıtlı kullanıcıya hitap etmesi, tüm kompleks olarak düşük doluluk oranının olması dikkate alındığında satış kabiliyetinin çok düşük olduğu kanaatine varılmıştır.


İş merkezi Devlet Karayolu kenarında yer aldığından ulaşım yönünden geniş olanağa sahiptir. Toplu taşım araç duraklarına, metrobüs hattına ve durağına yürüme mesafesindedir. İş merkezinin bulunduğu bölgede teknik alt yapı imalatları tamamlanmış olup bölgeye belediye ve kamu hizmetleri verilmektedir. Ulaşımı kolay bir bölgede yer alan işyerinin hemen yakınında İstanbul Outlet Park İş Merkezi, TÜYAP, Arçelik Fabrikası, Beylikdüzü Sanayi Sitesi, Özel Fatih Lisesi, birçok banka şubesinin ve Beykent Üniversitesinin bulunduğu Beykent adlı yerleşim alanı, yapımı halen devam etmekte olan Kristal Şehir yapı projesi, Asım Kocabıyık Anadolu Meslek Lisesi bulunmaktadır. Beylicium, Migros 5M, Koçtaş, Real, Bauhauss, Marmara Park, Media Markt ve Carrefoursa Haramidere adlı büyük alışveriş merkezleri iş merkezine nispi uzaklıktadır. Yerinde yapılan incelemede, davaya konu taşınmazın yer aldığı alışveriş merkezine doluluk oranının tam olmadığı tespit edilmiştir. Bu durum ile alışveriş merkezinin kısıtlı alıcı profiline hitap etmesi taşınmazın değerini azaltıcı yönde etkilemektedir.


Bölgede yapılan inceleme neticesinde, çevresindeki emsal fiyatlar, kıymet takdirine konu taşınmazın ve ana binanın malzeme niteliği ve işçilik özeni, kullanım amacı, emlak piyasasındaki satılabilir değerler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının ruhsat iptalinden sonra söz konusu yer ile ilgili avan projenin onaylandığına dair yazısının bulunması nedeniyle bağımsız bölüme yasal durum değeri takdir edilmiştir. Söz konusu taşınmazın yer aldığı AVM genelinde doluluk oranının çok düşük olması ve kısıtlı müşteri yapısına (profiline) hitap etmesi sebebiyle alıcısı az, satış kabiliyeti az olarak değerlendirilmiştir.Kıymeti : 8.200.000,00 TL


KDV Oranı : Yüzde 18Kaydındaki Şerhler :Hacizler dışında 24.08.10 tarihli yönetim planı vardır.


1. Satış Günü : 20/09/2016 günü 14:00 - 14:10 arası


2. Satış Günü : 20/10/2016 günü 14:00 - 14:10 arası


Satış Yeri : Adliye mezat salonu-Ekinoba mahallesi Londra asfaltı yanyol çanakkale No107-Büyükçekmece/İstanbulSatış şartları :


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/4289 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.