Esenyurtta icradan satılık arsa! 12.8 milyon TL'ye!

Esenyurtta icradan satılık arsa! 12.8 milyon TL'ye!

Büyükçekmece 2. İcra Müdürlüğü, Esenyurt Çakmaklı Mahallesindeki 9 bin 551 metrekare yüz ölçümündeki arsayı satışa çıkardı. Tahmini fiyatına 12 milyon 894 bin 403 lira istenen arsanın birici satışı 7/02/2012 tarihinde yapılacak

Büyükçekmece 2. İcra Müdürlüğü, Esenyurt Çakmaklı Mahallesindeki 9 bin 551 metrekare yüz ölçümündeki arsayı satışa çıkardı. Tahmini fiyatına 12 milyon 894 bin 403 lira istenen arsanın birici satışı 7/02/2012 tarihinde saat 13:30-13:40 saatleri arasında,  ikinci satışı ise 17/02/20121 günü aynı saatte Büyükçekmece 2. İcra Müdürlüğü adresinde gerçekleştirilecek.

Detaylar şöyle:

TAŞINMAZ MAL AÇIK ARTIRMA İLANI BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN
DOSYA NO : 2010 / 7580 TALİMAT

Satılmasına Karar verilen Taşınmazın Cinsi ve özellikleri:
TAPU KAYDI: İstanbul ili, Esenyurt ilçesi,Çakmaklı Mahallesi, 105 ada,3 parsel sayılı 9.551,41 m2. yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın tamamı,

NİTELİKLERİ : Satışa konu taşınmaz tapunun Esenyurt.Çakmaklı Mahallesi, 105 ada,2 parselinde kayıtlı olup.adres olarak E-5 karayolunu TEM otoyoluna bağlayan çevre yolu ile bağlantılı Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde yer alan arsa vasıflı taşınmazdır.Yerinde yapılan incelemede taşınmazın boş parsel konumunda olduğu.üzerinde herhangi bir yapılaşmanın bulunmadığı tespit edilmiştir.Çevresi tel çit ile çevrilidir, sanayi alanında kalmakta olup,komşu parsellerini sanayi tipi yapılaşmalar oluşturmaktadır.Taşınmaz Hadımköy-TEM Bağlantı yolu ile bağlantılı Fevzi Çakmak Caddesine cepheli, E-6 TEM bağlantı yoluna ikinci parsel konumundadır. E-5 ve TEM bağlantı yoluna yürüme mesafesindedir. Sanayi alanında kalmaktadır. Ulaşımı toplu taşım araçlarıyla imkan dahilinde ve alışveriş noktalarına yakındır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Gelişen bir bölgede yer almaktadır. Yakın çevresinde Tulip-A ve Alkent 2000 villa kompleksleri bulunmaktadır. Metro-Gross Markete yakın mesafededir.

İMAR DURUMU: Dosyada mevcut Esenyurt Belediye Başkanlığı'nın 14.12.2010 tarihli yazılarında, Esenyurt, Çakmaklı Mahallesi,'105 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02,2010 tarih ve 498 sayılı kararı ile onaylanan Esenyurt Kıraç II. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planında kısmen emsal: 1,25 sanayi alanında, kısmen yol alanında kaldığı belirtilmiştir.

KIYMETİ :12.894.403,50 TL
Birinci Satış günü       : 07/02/201213:30-13:40 Saatleri arasında
İkinci Satış günü        : 17/02/201213:30-13:40 Saatleri arasında
Büyükcekmece 2. İcra Müdürlüğü Adresinde

1)-Açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle Pir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla Yukarıda yazılı yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. İkinci artırmanın resmi tatile, rastlaması halinde tatilin bitimini izleyen ilk iş günü aynı yerde ve aynı saatler arasında ikinci artırma yapılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2)-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde nakit veya bu miktar kadar bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Satıştan Mütevellit Binde 4,95 ihale damga resmi, % 18 KDV ile 1/2 tapu harç ve masrafları Alıcıya, 100,00 TL için Yüzde 2 aşan kısım için Yüzde 1 Tellaliye resmi satıcı (borçluya) ait olacaktır. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.
3)-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi taktirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaklardır.
4)-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5)-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6)-Satışa iştirak edenlerin Şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur,
(ic. ifl. K, 126)
(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Adlarına tebligat yapılamayan ilgililere gazete ilanı tebligat yerine geçerlidir.
B: 79068 www.bik.gov.tr

Detaylı bilgi için tıklayın


Hüseyin Belibağlı/Emlakkulisi.com