05 / 07 / 2022

Esnek ofis alanlarına ilgi arttı!

Esnek ofis alanlarına ilgi arttı!

Salgın döneminde uzaktan çalışma sisteminin hayata girmesiyle ofis alanlarında değişim başladı. Ofislere geri dönmeye başlayan şirketler hibrit çalışma alanları yaygınlaştı.Koronavirüs salgını alışkanlıkları değiştirmeye devam ederken iş hayatında da köklü değişikler yaptı. Pandemi ile birlikte ofislerde başlayan hibrit dönüşümü kalıcı hale gelmeye başladı. Kolektif House tarafından yapılan ankette, katılımcıların yüzde 77'si salgın sonrasında hibrit çalışma sistemini sürdüreceklerini dile getiriyor. Firma sahiplerinin yüzde 85'i ise ofislerde esnek çalışma sistemini kullandığını ya da ilerleyen günlerde bu şekilde bir çalışma planladıklarını dile getirdi. Yüzde 60'a yakın firma sahibi ise çalışanlarının memnuniyeti için ofis tasarımlarına öncelik vereceklerini belirtti. 

Ofis dönüşümü isteyenlerin oranı yüzde 75

Ankete katılan yüzde 56'sı is geleneksel sisteme göre daha esnek bir çalışma sistemi tercih ettiğini dile getiriyor. Ofise dönüş stratejileri konusunda endişeleri olan ve alınan önlemleri yetersiz bulan kesimin yüzde 75'ten çok olması şirketi yeni ofis konusu da değişime gitmesi gerektiğini gösteriyor

"Kullandığın kadar öde" sistemi geliyor

Anket sonuçlarına yönelik yorum yapan Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO’su Ahmet Onur, “Son yıllarda teknolojinin hız kazanması, mobilitenin artması, iş-yaşam dengesine ve pozitif iş kültürüne sahip olmayı bekleyen Z jenerasyonunun çalışma hayatına   dahil olmasıyla global kurumsal şirketlerin esnek çalışma alanlarına yönelimi başlamıştı.  Salgın ise çalışma sistemini tamamen değiştirdi.  Kâr odaklı yaklaşım yerini insanı daha çok merkeze alan değer odaklı yaklaşıma bıraktı. Böylece geleceğin çalışma modeli olarak görülen hibrit yapıya geçiş hızlandı. Bugün gelinen noktada rotasyonlu çalışma modelini kalıcı olarak benimseyen şirketler merkez ofislerini küçültürken, çalışanların evlerine yakın yerlerde uydu ofisleri ve “kullandığın kadar öde” sistemlerini çalışma alanı stratejilerine dahil ediyor” dedi.

Esnek ofis alanlarına ilgi arttı!

Esnek ofisler çalışanları özgürleştiriyor

Tüm şirketlerin  küçük veya büyük farkı olmaksızın artık ticari bir alan satın almak ya da uzun vadeli anlaşmalarla kiralamak yerine demirbaştan teknolojik alt yapıya herhangi bir ön yatırım ihtiyacı olmadan resepsiyondan ikramlara birçok hizmeti bir arada barındıran esnek ofis çözümlerini tercih ettiğini dile getiren Ahmet Onur, şunları söyledi: “Bu yeni yapılanma şirketlerin büyüme/küçülme kararları doğrultusunda ofis alanını hızlı bir şekilde dönüştürmesinde kuruma nihai çevikliği sunarken, ciddi bir maliyet avantajı sağlamanın yanında hem şirketleri hem de çalışanları daha özgür daha mutlu ve daha verimli kılıyor. Çalışanların istedikleri yerde çalışmasına olanak tanıyan esnek çalışma alanları sayesinde şirketler çalışan memnuniyeti, motivasyonu ve bağlılığını artırmak için büyük bir avantaj yakalarken, yeni yetenekleri de bünyelerine rahatlıkla çekebiliyor. Burada ortaya koyulan en önemli faydalardan biri ise şirketlerin yeni iş birliklerinin kapısını aralayan bir ekosistemin içine dahil olması ve hedeflenen müşterilere yerinde erişim sağlaması.”

Esnek ofis alanlarına ilgi arttı!

Her ihtiyaca uygun çözüm

Kolektif House’un da çalışanların tüm ihtiyaçlarını karşılamak için dönüşümde büyük sorumluluk aldığını dile getiren Ahmet Onur, sözlerine şöyle devam etti: 

“Kolektif House olarak şirketlere ve çalışanlara en optimum faydayı sağlayacak ofis çözümünü planlamak üzere şirketlerin ofis çözümlerini belirlemeye stratejik perspektifle yaklaşıyoruz. Kurumsal, bireysel, inovatif çözümlerimiz ve bu çözümlerimiz üzerinden sunduğumuz kombinasyonlar sayesinde şirketleri ofis alanı belirlemede esnekliğe ve çevikliğe kavuşturuyoruz. Kolektif Enterprise ile 50 kişilik orta ölçekli şirketlerden 1.000 kişilik kurumsal şirketlere kadar kurumların spesifik ihtiyaçlarına cevap veren verimli çalışma alanı çözümleri sunuyoruz. Kurumların ihtiyaçları doğrultusunda gerekli büyüklükteki çalışma alanını bulup, kurumun tercihleri kapsamında tasarlayıp, tüm operasyonel süreçlerini bizler üstleniyoruz. Böylece şirketler için ön yatırım maliyetleri ortadan kalkarken, tek paydaş olarak Kolektif House ile tüm süreçlerin konsolide edilip tek elden tek faturayla yönetilebilmesi verimliliği artırıyor. Buna ek olarak kurumlar esnek sözleşme şartları ile büyüme/küçülme durumlarında alan optimizasyonu yapılabilme imkânına kavuşurken, merkez ofislerde azalan metrekarelere karşılık, paylaşımlı alanların da ofis alanına dahil edilmesiyle daha verimli ve geniş çalışma alanına sahip oluyor. Etkileşime ve yaratıcılığa olanak sağlayan mimari tasarımımız sayesinde ise çalışan memnuniyeti artıyor.” 

Ofislere hibrit çalışma modeli geliyor!