Ev sahibi hakları tahliye taahhütnamesi!

Ev sahibi hakları tahliye taahhütnamesi!

Kiraya konu olan konutun sahibinin hakları arasında kiracıya tahliye taahhütnamesi imzalatmak da yer alıyor. Söz konusu ev sahibi hakları tahliye taahhütnamesi örneği haberimizde yer alıyor...Ev sahibi hakları tahliye taahhütnamesi!

Kiracıya tahliye taahhütnamesi imzalatmak, ev sahibinin hakları arasında yer alıyor. Söz konusu ev sahibi hakları tahliye taahhütnamesi örneği ve dikkat edilmesi gereken noktalar aşağıda yer alıyor.Örnek ev sahibi hakları tahliye taahhütnamesi..


TAAHHÜT EDEN(KİRACI): ........................................ ...............................................................


MAL SAHİBİ (KİRALAYAN):.............................. ...................................................................TAHLİYE EDİLECEK MECURUN ADRESİ: ..................................... ................................................................................................................................................................

 


TAHLİYE TARİHİ: ...../...../.....
Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum yukarıda yazılı adresteki taşınmazı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız olarak 6570 sayılı Gayrımenkul  kiraları Hakkındaki Kanunun 7. maddesi A bendi gereğince yukarıda belirtilen tarihte tahliye edeceğimi boş ve sağlam olarak adı geçen mal sahibinin icrai takibata geçerek yapacağı bilumum masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden dolayı uğrayacağı zarar ve ziyanları hiçbir ihtar, ihbar ve hükme gerek kalmadan derhal nakden ve peşinen ödeyeceğimi beyan kabul ve taahhüt ederim.

 

TAAHHÜT TARİHİ :......../......../.............

 

TAAHHÜT EDEN   : ...............................


İMZASI  : ......................................

 


NOT:  Kiracısına karşı Tahliye taahhütnamesi yapan ev sahibi yada emlakçının dikkat etmesi gereken konu kontrat süresiyle Tahliye taahhütnamesi tarihin aynı gün içermemesidir aksi taktirde Tahliye taahhütnamesi kiracı kanununa göre geçersiz kalacaktır.


Diğer bir husus ev sahibi ve kiracının karşılıklı gönüllü olarak tahliyeye imza atmaları gerekmektedir. Bunun aksi sebepleri yine  tahliyeyi geçersiz kılacaktır. 


Ev sahibi keyfi olarak kiracısını tahliye ettiremez mutlaka geçerli bir sebep olması gerekiyor. Örneğin, apartmana ve çevreye verilen rahatsızlık sonucu, kiracı kirasını gününde ödememesi sürekli geciktirmesi, apartman aidatlarını ödememesi, gayri meşru olarak kiracının evi kullanması, kiracının evinde kendisinden başka akrabalarını sürekli kalıcı olarak barındırması, ev sahibinin kişisel olarak o daireye ihtiyaç sebebi ve mağduriyeti durumları, ev sahibinin dairesine zarar verilmesi (verilen zarar karşısında ev sahibi kiracısına o zararı kanuni olarak ödettirir yada parasını alır hem de tahliye sebebi sayılır), kontratta karşılıklı olarak anlaşılmış yazı ve imza ile beyan edilmiş sözleşme kurallarına uyulmaması da tahliye sebebi olarak geçerliği vardır.


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com