Noter tahliye taahhütnamesi!

Noter tahliye taahhütnamesi! Noter tahliye taahhütnamesi!

Ev sahibi ile kiracı aralarında tahliye taahhütnamesi düzenleyerek, evin tahliye edileceği tarihi belirlemiş oluyorlar. Taahhütname, isteğe bağlı olarak noterde de düzenlenebiliyor. İşte noter tahliye taahhütnamesi...

Noter tahliye taahhütnamesi!

Kiracının belirlenen tarihte evi boşaltacağına dair imzaladığı belge, tahliye taahhütnamesi olarak ifade ediliyor. Taahhütnamenin geçerli sayılabilmesi için bazı koşulların yerine getirilmiş olması gerekiyor.


Örneğin, tahliye taahhütnamesi kiranın ilk senesinde yapılamıyor. Taahhütnamenin geçerli sayılabilmesi için muhakkak birinci seneden sonra hazırlanmış olması gerekiyor.


Tahliye taahhütnamesi şartları:

- İlk kira yılı içerisinde verilmemiş olması, 

- Özgür irade ile belirlenmiş bir tahliye tarihini içermesi gerekiyor,

- Yazılı olarak hazırlanmış olması gerekiyor.


Noter tahliye taahhütnamesi:

Tahliye taahhütnamesinin noterde düzenlenmesi gibi bir zorunluluk bulunmuyor. Ancak noterde yapılması halinde ileride çıkabilecek problemler karşısında ispat açısından büyük kolaylık sağlıyor.


Tahliye taahhütnamesi örneği:

TAAHHÜT EDEN(KİRACI)

ADI SOYADI  (ÜNVANI)   :

 

MAL SAHİBİ (KİRALAYAN)

ADI SOYADI              :          

 

TAHLİYE EDİLECEK

MECURUN ADRESİ          :

 

TAHLİYE TARİHİ          :

 

 

Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum yukarıda yazılı adresteki taşınmazı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız olarak 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 352/1 maddesi gereğince boş ve sağlam olarak yukarıda belirtilen tarihte tahliye edeceğimi adı geçen mal sahibinin icrai takibata geçerek yapacağı bilumum masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden dolayı uğrayacağı zarar ve ziyanları hiçbir ihtar, ihbar ve hükme gerek kalmadan derhal nakden ve peşinen ödeyeceğimi beyan kabul ve taahhüt ederim.

 

 

TAAHHÜT TARİHİ     :

 

TAAHHÜT EDEN       :

 

İMZASI             :
Tahliye taahhütnamesi şartları!
Kira hukuku tahliye taahhütnamesi!