07 / 08 / 2022

Tahliye taahhütnamesi nerede yapılır?

Tahliye taahhütnamesi nerede yapılır?

Kiracının belirlenen tarihte evi boşaltacağına dair imzaladığı belge, tahliye taahhütnamesi olarak tanımlanıyor. Peki, tahliye taahhütnamesi nerede yapılır? İşte, tahliye taahhütnamesinde noter onayı!Tahliye taahhütnamesi nerede yapılır?

Kiralayan ile kiracı arasında olan anlaşmazlıklarda kiracının evi sorunsuz boşaltması için Tahliye Taahhütnamesi hazırlanıyor. Bazı mal sahipleri bu taahhütnameyi sözleşmeyle birlikte imzalatarak herhangi bir aksilik yaşanması halinde kullanmak üzere saklıyor. Bu belgede kiracı belirtilen tarihte ve hallerde daireyi, işyeini boşaltacağının garantisini vermiş oluyor. Bu belge noterden onaylatılarak taraflara teslim ediliyor. 


Tahliye taahhütnamesinin noterde düzenlenmesi gibi bir zorunluluk bulunmuyor. Ancak noterde yapılması halinde ileride çıkabilecek problemler karşısında ispat açısından büyük kolaylık sağlıyor. 


Kiralanan gayrimenkulün tahliye nedenlerinden biri olan tahliye taahhütnamesinin geçerli olabilmesi için yazılı olması; ilk kira sözleşmesinden sonra yapılmış olması; özgür irade ile verilmiş olması ve açıkça belli bir tahliye tarihini içermesi gerekiyor. 


Kira kontratına konulan tahliye taahhüdüne dair hükümler ile kira kontratıyla aynı gün yapılan bağımsız tahliye taahhütnamesi geçersiz oluyor. Ancak, ilk sözleşmeden sonra yapılacak ikinci sözleşmeye konulacak tahliye taahhüdünü içeriyor hükümler ile ikinci sözleşmeyle aynı tarihli bağımsız tahliye taahhütnamesi geçerli oluyor. Birden çok kiracının varlığı halinde tahliye taahhütnamesi, bütün kiracılar tarafından verilmesi gerekiyor. 


Tahliye Taahhütnamesi örneği!


TAAHHÜT EDEN(KİRACI): .........................................................


MAL SAHİBİ (KİRALAYAN): .........................................................


TAHLİYE EDİLECEK 

MECURUN ADRESİ: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................


TAHLİYE TARİHİ:........../........./.............Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum yukarıda yazılı adresteki taşınmazı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız olarak 6570 sayılı gayrımenkul kiraları hakkındaki kanunun 7. maddesi A bendi gereğince yukarıda belirtilen tarihte tahliye edeceğimi boş ve sağlam olarak adı geçen mal sahibinin icrai takibata geçerek yapacağı bilumum masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden dolayı uğrayacağı zarar ve ziyanları hiçbir ihtar, ihbar ve hükme gerek kalmadan derhal nakden ve peşinen ödeyeceğimi beyan kabul ve taahhüt ederim.
TAAHHÜT TARİHİ:......../......../.............TAAHHÜT EDEN: ........................................................İMZASI:

 Tahliye taahhütnamesi davası ne kadar sürer?Öznur YASLI/Emlakkulisi.com