Ev sahibi oğlum oturacak diyerek kiracıyı tahliye edebilir mi?

Ev sahibi oğlum oturacak diyerek kiracıyı tahliye edebilir mi?

Taşınmaz kiralamalarında haklı gerekçe veya kişilerinin herhangi bir tahliye anlaşması olmaması halinde kira sözleşmesi aynı koşullarda yenilenmiş kabul ediliyor. Peki, ev sahibi oğlum oturacak diyerek kiracıyı tahliye edebilir mi?


Ev sahibi oğlum oturacak diyerek kiracıyı tahliye edebilir mi?

Kiracılık hukukunun düzenlendiği Borçlar Kanunu gereğince, taşınmaz sahibi kiracısını haklı gerekçeler olmadıkça tahliye edemiyor. Haklı gerekçe veya kişilerinin herhangi bir tahliye anlaşması olmaması halinde kira sözleşmesi aynı koşullarda yenilenmiş kabul ediliyor.


Peki, ev sahibi kiracısının tahliyesini ne zaman isteyebilir? Ev sahibi oğlum oturacak diyerek kiracıyı tahliye edebilir mi?


Kanunun 350. maddesine göre; Kiraya veren, kira sözleşmesini;

1. Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa,


2. Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.


Yeni malikin gereksinimi

MADDE 351- Kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir.


Kiralananı sonradan edinen kişi, dilerse gereksinim sebebiyle sözleşmeyi sona erdirme hakkını, sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde açacağı dava yoluyla da kullanabilir.


10 yıl sonra kiracı tahliye edilir mi?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com