Eve haciz gelebilir mi?

Eve haciz gelebilir mi? Eve haciz gelebilir mi?

Takvim Gazetesi köşe yazarı Feride Hilal İmal, bugünkü yazısında ''Ev eşyası haczi kalktı mı?'' sorusunun yanıtını kaleme aldı.Takvim Gazetesi köşe yazarı Feride Hilal İmal, bugünkü yazısında ''Ev eşyası haczi kalktı mı?'' sorusunun yanıtını kaleme aldı.

Ev eşyası haczi kalktı mı?
İcra İflas Kanununda 2012 tarihinde yapılan değişiklik nedeniyle kamuoyunda ev eşyası hacizlerinin kalktığı yönünde bir algı oluşmuşsa da bu husus tam anlamıyla bu şeklide değildir. Halen eve hacze gitmek mümkün olmakla birlikte, borçlunun hayatını idame ettirmesi için zorunlu olan eşyalar haczedilemeyecek, bu eşyalar ancak birden fazla olması halinde haczedilebilecektir.
Yani, evde bulunan çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı gibi eşyaların birer tane olması halinde, buı eşyaların kişinin yaşamını idame ettirmesi için zaruri eşyalar olduğundan haczi mümkün olmayacak, fakat evde 2 adet televizyon varsa biri haczedilebilecektir. Yine evde, bilgisayar varsa yaşamsal bir zaruriyet doğurmuyorsa (örneğin çocuğun okulu için bir zaruriyeti yoksa) haczedilebilecek, para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler de haczedilerek muhafaza altına alınabilecektir.

İşyerinde neler haczedilemez?
Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya haczedilemez. Borçlunun mesleğini sürdürmesi için gerekli her türlü eşya haczedilemeyen mallardır. Örnek olarak bir diş hekiminin dişçi koltuğu, bir doktorun stetoskopu, bir terzinin dikiş makinesi borçlunun mesleği için gerekli mallardan sayılabilecek ve haczedilemeyecektir.
Fakat ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına dayanan işyeri olmayıp, bir sermaye şirketi söz konusu ise, bu durumda örneğin imalata yarayan makinelerin haczi mümkün olabilecektir.
.