Fatih 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıya çıktı!

Fatih 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıya çıktı!İstanbul İli, Fatih İlçesi, Beyceğiz Mahallesi 1348 Ada 15 Parsele İlişkin Hazırlanan 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıktı.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 18.10.2019 tarihli ve E.245384 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Tuzla İlçesi, İstasyon Mahallesi, 7600 Parselde Yer Alan Riskli Yapıya İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin; 6306 sayılı Kanun hükümleri uyarınca UİP-39552 plan işlem numarası ile 18.10.2019 tarihinde re’sen onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 23.10.2019 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planları için tıklayın