29 / 05 / 2022

Fatih Süleymaniye Mahallesi imar planı değişikliği askıya çıktı!

Fatih Süleymaniye Mahallesi imar planı değişikliği askıya çıktı!

Fatih İlçesi, Süleymaniye Mahallesi'ndeki bazı alanlara ilişkin 1/5000 ölçekli imar planı tadilatı askıya çıktı..İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Fatih İlçesi, Süleymaniye Mahallesi, 574, 577, 579, 664, 986 adaların bir kısmı ile bir kısım tescil dışı alana ilişkin 1/5000 ölçekli 24 Kasım 2017 tasdik tarihli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı tadilatı bugün askıya çıktı. İmar planı tadilatı 28 Şubat 2018 tarihine kadar askıda kalacak.

 

Plan değişikliği onama sınırı içindeki alan yüksek öğretim tesisleri alanıdır. 574 adada yer alan Bozdoğan Kemeri Caddesi ve Süleymaniye Caddesi cepheli KAUİP değişikliğinde gösterilecektir. 

 

İmar planı için tıklayın.