01 / 07 / 2022

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı, İBB Meclisi’nde!

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı, İBB Meclisi’nde!

İBB Meclis üyesi Mimar Ülkü Koçar, Kadıköy Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’nın son durumunu İBB Meclis gündemine getirdi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis üyesi Mimar Ülkü Koçar, Kadıköy Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’nın son durumunu meclis gündemine getirdi. Cumhuriyet Gazetesi’nde yer alan habere göre, Koçar, "Söz konusu plan teklifi ile konumu itibari ile yapılaşmanın sınırlı olması gereken bu alana getirilen Turizm + Ticaret Tesis Alanları fonksiyonu, bölgedeki inşaat ve nüfus ve trafik yoğunluğunu ile, kıyıya erişebilirliği engelleyecek, alanın karakteristik dokusunu bozacak, doğal yaşamı ve kıyı siluetini olumsuz etkileyecek, ekolojik denge bozulacak, yosunlaşma artacak, oksijen azalacak, yelken sporu alanı küçülecek, hava koridoru kesilecektir. İmara açılıyor, Betonlaşacak! Dur diyelim!” dedi.


“'İptal edilsin”

Kadıköy Kent Konseyi üyeleri Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı için binlerce dilekçe topladı. İBB ocak ayı meclis oturumlarında itirazları gündeme getiren Koçar, "Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca 06.11.2017 tarihinde onanarak belediyenizce 15.12.2017 tarihinde askıya çıkarılan;İstanbul ili, Kadıköy ilçesi,  Zühtüpaşa Mahallesi, Kalamış - Fener Caddesi mevkii, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliğine Kadıköylülerin itirazı nedeniyle söz almış bulunuyorum” dedi.

 

Koçar şöyle-devam etti: "İmzacısı olduğumuz İklim Sözleşmesi çerçevesinde bütün dünyanın farkındalık yaratmaya çalıştığı bir zaman diliminde İstanbul’un göbeğinde Kadıköy ilçesinde 1. ve 2. derece doğal sit Alanı, 3. derece arkeolojik sit alanı olan, çocuklarımızın, ailelerimizin spor yaptığı, dinlendiği ve şehir hayatının stresinden arınmak için zaman geçirdiği manevi olarak bu kadar değerli bir alanda hukuk düzenlemelerine ve kamu yararına aykırı olarak bahse konu düzenlemenin yapılması haksızdır. Hem fonksiyon hem de yapılaşma koşulları açısından sakıncalar taşıyan, kamu yararına, şehircilik ilkelerine ve hukuka aykırı olan, halen askıda bulunan söz konusu plan teklifine itirazlarımızı sunar, iptali için gereğinin yapılmasını talep ederiz.”