Fikret İnan Üniversitesi imar sorunlarından ilerleyemiyor!

Fikret İnan Üniversitesi imar sorunlarından ilerleyemiyor!

Fikret İnan Eğitim Vakfı, Sakarya'da kurulması plananlanan İnan Üniversitesi ile ilgili yürütülmekte olan çalışmalar hakkında bilgi verdi ve imar sorunlarından dolayı istenen hızda ilerlenemediği dile getirildiBilindiği gibi, Fikret İnan Vakfı tarafından Sakarya ilinde İnan Üniversitesi ismi ile bir üniversite kurulması girişimi Vakfın 16 Ekim 2011 tarihinde bu konuda karar almasıyla başlatılmış ve Vakfın kurucusu Fikret İnanın ortağı olduğu Fi Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin  mülkiyetinde bulunan Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Dağdibi, Bağlar Mevkiindeki 358.000 metre kare arazinin 75.000 metre karelik kısmının üniversitenin kuruluşu öncesinde vakfa devredilmesine ve vakıf tarafından da üniversitenin kuruluşu ve geliştirilmesi ile ilgili ihtiyaçlar doğrultusunda değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu tarihten itibaren günümüze kadar, Üniversitenin tüzel kişiliğini oluşturma yönündeki çalışmalar, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Yükseköğretim Kurulunun 2547 sayılı yasasının Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği mevzuatları doğrultusunda sürdürülmüştür. Bu çalışmalar kapsamında, kurulacak olan üniversitenin Yükseköğretim Kuruluna sunulacak olan dosyası teknik açıdan tamamlama aşamasına gelmiş, kurucu mütevvelli heyeti ve rektörü belirlenmiş, üniversitenin fakülte, bölüm ve programları ile yerleşke projesi (Ek-1), mimari tasarımı, kuruluş, gelişim ve yatırım planlaması çalışmaları önemli ölçüde tamamlanmıştır.

Üniversitenin yapılan ilk 5 yıllık planlaması çerçevesinde, üniversitenin yerleşkesi içerisinde 86.200 metre kare kapalı alanın inşaa edilmesi,  bu alanlarda 5 fakülte (Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi, Mimarlık ve Yapı Fakültesi, Sanat ve Tasarım  Fakültesi, Sosyal ve Davranış Bilimleri Fakültesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi), 1 Lisansüstü Programlar  Enstitüsü, 1 Uygulamalı Bilimler Meslek Yüksekokulu  ve 1 Yabancı Diller Yüksekokulunun faaliyete geçirilmesi, bu akademik birimlerde oluşturulacak 79 bölüm ve programda eğitim ve öğretim görecek 6.500 civarında öğrenciye ve eğitim-öğretim hizmeti verecek 326 akademik personele ulaşılması planlanmaktadır. Proje için ilk 5 yıllık yatırım ve cari giderlerin toplamı yaklaşık 170.000.000.-TL olarak öngörülmekte olup bunun önemli bir bölümü Fikret İnan Eğitim Vakfı tarfından karşılanacaktır.

Tüm bu yapılan çalışmalar doğrultusunda, Üniversitenin yasalaşma çalışmalarının  2011 yılı içerisinde tamamlanması, yerleşke inşaatının başlatılması ve 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında faaliyete geçirilmesi planlanmıştır. Ancak, gelinen noktada üniversiteye tahsis edilecek arazi üzerindeki imar çalışmalarının henüz tamamlanamaması nedeniyle üniversitenin faaliyete geçirilmesi için öngörülen tarihin bir yıl süre ile ertelenmesi kaçınılmaz olmuştur. Bu konuda yürütmekte olduğumuz çalışmalar, Sakarya Valimiz ve Büyükşehir Başkanımızın bilgileri, yakın ilgi ve  destekleri ile hızla devam etmektedir.

Sakaya İline ve ülkemize, özgün bir Vakıf Üniversitesi kazandırma yönündeki arzumuz ve heyecanımız giderek daha da büyümektedir.