Çukurova Balkon

Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar nelerdir?

Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar nelerdir? Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar nelerdir?

Gelir vergisi kanuna göre, gayrimenkul ve gayrimenkul olarak tescil edilen hakların elden çıkarılması vergilendiriliyor. Peki, gayrimenkul olarak tescil edilen haklar nelerdir? İşte gayrimenkul olarak tescil edilen haklar..


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar nelerdir?

Gelir vergisi kanuna göre, gayrimenkul ve gayrimenkul olarak tescil edilen hakların elden çıkarılması vergilendiriliyor. Peki, gayrimenkul olarak tescil edilen haklar nelerdir?


Medeni Kanun hükümlerine göre, sahiplerine bir gayrimenkul üzerinde tasarrufta bulunma hakkı sağlayan ve tapu siciline tescil edilen, irtifak, intifa ve kaynaklardan yararlanma hakkı gibi haklardır.


İrtifak hakkı..

İrtifak hakkı, bir taşınmaz üzerinde diğer bir taşınmaz lehine konulmuş bir yük olup, yüklü taşınmazın malikini mülkiyet hakkının sağladığı bazı yetkileri kullanmaktan kaçınmaya veya yararlanan taşınmaz malikinin yüklü taşınmazı belirli şekilde kullanmasına katlanmaya mecbur kılan bir hak olarak tanımlanıyor.


İntifa hakkı..

İntifa hakkı, bir başkasına ait taşınmaz üzerinde kullanma ve yararlanma hakkına sahip olma hakkıdır. İntifa hakkı sözleşmede süresiz olarak belirtilmişse süre intifa hakkı sahibinin ölümüyle sona erer. Hak sahibinin ölmesinden sonra intifa hakkı mirasçılara intikal etmez, intifa hakkı sona erer. İntifa hakkının sona ermesiyle birlikte kuru mülkiyetin sahibi mülkiyete tamamen sahip olur.


Kaynak hakkı..

Kaynak hakkı, başkasının arazisinde kaynayan sudan yararlanmak hakkıdır.Türk Medeni Kanunu'nun 756. maddesinde kaynağın ayrı bir mülkiyeti olmayacağını, arazinin tamamlayıcı unsuru olduğunu belirtmiştir. Değer artış kazancı hangi beyanname ile verilir?