03 / 07 / 2022

Gayrimenkul satış sözleşmesinden cayma hakkı!

Gayrimenkul satış sözleşmesinden cayma hakkı!

28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Tüketici Kanunu ile birlikte ön ödemeli satış sözleşmesini imzalayan tüketicilere yeni haklar tanınıyor. İşte onlardan biri: Gayrimenkul satış sözleşmesinden cayma hakkı..Gayrimenkul satış sözleşmesinden cayma hakkı!

Ön ödemeli konut satış sözleşmesi, tüketicinin konut amaçlı bir taşınmazın satış bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği sözleşme olarak tanımlanıyor.


28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Tüketici Kanunu ile birlikte bu sözleşmeyi imzalayan tüketicilere yeni haklar tanınıyor.


Tüketicilerin mağduriyetinin önlenmesi için, ruhsatsız konut satışları yapılamıyor. Ön ödemeli gayrimenkul satış sözleşmesinin yapılabilmesi için ilgili yapı için ruhsatın alınmış olması gerekiyor. 


Peki tüketici gayrimenkul satış sözleşmesinden cayabilir mi? gayrimenkul satış sözleşmesinden cayma süresi ne kadardır?


Cayma hakkı

Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin ön ödemeli konut satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.


Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür.


Taşınmazın kısmen veya tamamen bağlı krediyle alınması durumunda bağlı kredi sözleşmesi, sözleşmenin kurulduğu tarihte hüküm doğurmak üzere bu maddede öngörülen cayma hakkı süresi sonunda yürürlüğe girer. Konut finansmanı kuruluşu cayma hakkı süresi içinde tüketiciden faiz, komisyon, yasal yükümlülük ve benzeri isimler altında hiçbir masraf talep edemez.


Satıcının aldığı bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi iade ettiği tarihten itibaren, tüketici on gün içinde edinimlerini iade eder.


Yeni tüketici hakları kanunu!