Gaziantep Şehitkamil'de 9.9 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Gaziantep Şehitkamil'de 9.9 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!Gaziantep İcra Dairesi Gaziantep Şehitkamil'de yer alan gayrimenkulü 9 milyon 965 bin 220 TL bedelle satışa çıkardı.


Gaziantep İcra Dairesi Gaziantep Şehitkamil'de yer alan gayrimenkulü satışa çıkardı. Arsanın satış bedeli  milyon 965 bin 220 TL olarak belirlendi.


T.C.

GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

2018/65584 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : TAŞINMAZIN
TAPU KAYDI: Gaziantep ili, Şehitkamil İlçesi, Umut Mahallesi, 4094 ada 1 parsel 6.582,72 m2 yüzölçümlü İmalathane nitelikli taşınmaz
TAŞINMAZIN İMAR DURUMU: Taşınmazların bulunduğu parsel 1/1000 ölçekli Şehitkamil uygulama imar planma göre Ayrık nizam, Hmax: 10,00 yapılaşma koşulları ile Konut dışı Kentsel Çalışma alanında kalmaktadır.
TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU VE İNCELENMESİ:
Adres:SEYRANTEPE Mah 65013 Cad MEKA Apt No: 14 / 1 MERKEZŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP Bina Kodu: 29235621
Taşınmazın Konumu: Değerleme konusu taşınmaz Gaziantep ili Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi 65013 Nolu Cadde No: 14 adresinde yer almaktadır.
Ana Gayrimenkulün Tanımı: Değerleme konusu gayrimenkul; 6.582,72 m2 yüz ölçümlü 4094 ada 1 parsel üzerinde ayrı nizamda, 2/C yapı grubunda ve prefabrik betonarme karkas sistemde 1 zemin +asma katlı olarak inşa edilmiştir. Değerlemeye konu taşmmaz üzerinde yer alan yapı 5100 m2 zemin, 400 m2 asma kattan olmak üzere toplam 5500 m2 alanlı olarak inşa edilmiştir.
Gavrimenkulün İç Mekân Özellikleri: Taşınmaz imalathane ve idari bina bölümlerinden oluşmaktadır. İmalathane bölümlerinde zeminler sertleştirilmiş beton, duvarlar kısmen sıvalı, kısmen sıva üzeri plastik boyalı, kapı ve pencere doğramaları demir doğramadır. İdari bina bölümünde zeminler seramik, duvarlar saten boyalıdır.
Proje, Yapı Ruhsatı. Yapı Kullanma İzin Belgesi:
Şehitkamil Belediyesi İmar Müdürlüğü arşivinde yapılan incelemede parsel üzerinde yer alan yapıya ait 16.07.2004 tarih 2004-122 sayılı yapı ruhsatı ile 15.09.2004 tarih 130 sayılı yapı kullanım izin belgesi incelenmiştir. İlgili belediyesi! de 16.07.2004 onay tarihli mimari projesi incelenmiştir. Taşınmazın alan bazında, dönüşüm projeleri, riskli yapı ve riskli alanlar içinde kalmadığı şifahi olarak öğrenilmiş olup, dosyasında değerleme günü itibariyle herhangi bir olumsuz evraka (yapı tatil tutanağı, yıkım kararı, para cezasına dair encümen kararı vb.) rastlanmamıştır. Taşınmazın parsel bazında konumu imar paftasından ve CBS sisteminden kontrol edilmiştir.

Gaziantep Şehitkamil

İmar Durumu : Var , İmar Durumu yukarıda belirtilmiştir.
Kıymeti : 9.965.220,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir. Tapu kaydı dosyamızdan görülebilir.
1. Satış Günü : 02/09/2021 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 30/09/2021 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Gaziantep Adalet Sarayı Ek Hizmet Binası Mezat Salonu Şehitkamil/GAZİANTEP
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/65584 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/06/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

--