01 / 07 / 2022

Gaziosmanpaşa 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıya çıktı!

Gaziosmanpaşa 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıya çıktı!

İstanbul İli Gaziosmanpaşa İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 31,41 Ha.’lık Riskli Alana İlişkin (8C Bölgesi) 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıktı.İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi 26.01.2013 gün ve 28540 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen 31,41 ha.lık Riskli Alana (8C Bölgesi) ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporları 07.08.2020-07.09.2020 (30 gün) tarihleri arasında askıya çıkarıldığı ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından iletilen -1- adet itirazın uygun bulunarak kabul edilmesi suretiyle hazırlanan NİP-34589714 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği (F21C19A) (Plan Notu), UİP-34438707 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği (F21C19A3D) (Plan Notu) ve Plan Açıklama Raporlarının 6306 sayılı Kanun hükümleri uyarınca 10.12.2020 tarihinde re'sen onaylandığı ve plan değişikliği onama sınırı dışında kalan kısımlarının kesinleştirildiği bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 18.12.2020 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planları için tıklayın