Gebze'de 30 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Gebze'de 30 milyon TL'ye icradan satılık fabrika! Gebze'de 30 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Muallim Köyü'nde yer alan fabrika vasıflı gayrimenkul 30 milyon 101 bin 217 TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. 

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Muallim Köyü'nde yer alan fabrika vasıflı gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan fabrika için 30 milyon 101 bin 217 TL bedel isteniyor. 

Tapu Kaydı : Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Muallim Köyü , 419 Ada, 9 Parsel,
Özellikleri: Dilovası Sanayi Bölgesinde yer aldığı,taşınmazın D100 ve TEM oto karayoluna açık yakın konumdadır. Üzerinde Boral Alüminyum Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ait Ana Üretim binası,üretim binasına bitişik kademeli idari bina, depo, trafo binası, müştemilat binaları, beton duvarlar, saha betonları bulunan taşınmazın çevresinde Sanayi türü fabrikalar bulunmaktadır.

Kıymeti: 30.101.217,20 TL
1. Satış Günü : 26/10/2018 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 23/11/2018 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : Gebze Adalet Sarayı, 1.Kat,A Blok, 1.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/6 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

pus