15 / 08 / 2022

Gebze'de 80.1 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Gebze'de 80.1 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Gebze İcra Dairesi Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, 430 Ada, 2 Parsel, Çerkeşli Mahallesinde yer alan taşınmazı 80 milyon 123 bin 49 TL'ye satıyor...Gebze İcra Dairesi tarafından Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, 430 Ada, 2 Parsel, Çerkeşli Mahallesinde yer alan taşınmazı 80 milyon 123 bin 49 TL'ye satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış ihalesi 26 Kasım'da gerçekleştirilecek. 

İlan metni: 

T.C.GEBZE İCRA DAİRESİ 2018/9985 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Satışa konu ipotekli taşınmaz; Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, 430 Ada, 2 Parsel, ÇERKEŞLİ Mahallesinde tapuya kayıtlı 2 Katlı Betonarme İdari Bina, Kömür Tesisi ve Arsası vasıflı taşınmazdır.
Bilirkişi raporuna göre: D.100 Karayolu ve TEM Otoyoluna çok uzak mesafede olmayıp bu parselin yakınında Makineciler ve Kimyacılar OSB bulunmaktadır. Alt yapıları tamamlanmış olan bu sanayi bölgelerinde parseller üzerine tesis yapımı devam etmektedir. Jeolojik yapısı itibarı ile üzerinde ekonomik inşaat yapılmasına müsaittir. Sanayi parseli talebinin çok yoğun olduğu bir bölgede bulunması, konumu, adres kolaylığı ve alanının uygun olması gibi özellikleri ile alım-satım kabiliyeti çok yüksektir.
İdari Bina: İki katlı betonarme türünde olup, yapı idari bina olarak kullanılmaktadır. Zeminde 310,25 m2 taban alanlı olup toplam inşaat alanı 620,50 m² büyüklüktedir. Kıymet takdiri yapılan taşınmazın yer aldığı binanın yapısal özellikleri dikkate alınarak, Çevre Şehircilik Bakanlığı 2018 Yılı Yapı Yaklaşık Maliyetlerine göre 4. Sınıf (A) Grubu yapı türündendir.
Kömür Tesisi (paketleme) Binası: Tek katlı yapı çelik kolonlar üzeri, çelik makaslı ve üç tarafı ve çatısı trapez saç, zemini beton şap kaplıdır. Yapı, 777,74 m2 taban alanı olup, kömür torbalama tesisi içerisinde bulunmaktadır. Kıymet takdiri yapılan taşınmazın yer aldığı binanın yapısal özellikleri dikkate alınarak, Çevre Şehircilik Bakanlığı 2018 Yılı Yapı Yaklaşık Maliyetlerine göre 2. Sınıf (C) Grubu yapı türündendir.
Kantar Binaları: İki adet tek katlı prefabrik konteyner türü yapı olup, bu yapılar taşınabilir niteliktedir. Değerlendirmede sadece, betonarme kaidesine değer verilecektir. Bir kantar 78,50 m2 'taban alanlıdır. İki adet kantarın toplam inşaat miktarı 157,00 m² 'dir. Çevre Şehircilik Bakanlığı 2018 Yılı Yapı Yaklaşık Maliyetlerine göre 1. Sınıf (A) Grubu yapı türündendir.
İstinat Duvarları: Parselin çevresi zeminden ortalama yüksekliği, 3,00 m - 4,00 m (temeller dahil) yükseklikte betonarme ihata duvarı ile çevrili durumdadır. İstinat duvarları 0,30 m kalınlıktadır. İhata duvarları toplam 3.423,40 m² 'dir. Çevre Şehircilik Bakanlığı 2018 Yılı Yapı Yaklaşık Maliyetlerine göre 2. Sınıf (A) Grubu yapı türündendir.
Saha Betonu: Binalar ile müştemilatlar haricindeki tesis alanı, betonarme çift hasırlı donatılı olarak kaplanmıştır. Saha betonu toplam 34.230,00 m² 'dir. Çevre Şehircilik Bakanlığı 2018 Yılı Yapı Yaklaşık Maliyetlerine göre 2. Sınıf (A) Grubu yapı türündendir.
Toprakarme İstinat Duvarı: Bu istinat duvarları toplam 3.689,77 m² 'dir
Toz Tutucu Sac Panel: İstinat duvarları üzerine konulan sac panellerin toplam alanı 2.138,89 m² dir.
Sundurma: Tek kat, üstü sac kaplı, çelik konstrüksiyon türünden basit yapı türündedir. Zeminde 137,00 m² büyüklüktedir. Çevre Şehircilik Bakanlığı 2018 Yılı Yapı Yaklaşık Maliyetlerine göre 1. Sınıf (A) Grubu yapı türündendir.
Su Deposu: Zeminde 114,00 m² büyüklükte, betonarme su deposudur. Çevre Şehircilik Bakanlığı 2018 Yılı Yapı Yaklaşık Maliyetlerine göre 1. Sınıf (B) Grubu yapı türündendir.
İHALEYE KATILIM ŞARTLARI:
İhaleye iştirak edeceklerin KOCAELİ GEBZE KÖMÜRCÜLER İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ PROTOKOLÜ'nde öngörülen nitelik ve koşulları taşıması gerekmekte olup ihaleye iştirak edecek katılımcılar, bu nitelik ve koşullara sahip olarak, bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır.
İhaleye katılımdan önce OSB Müdürlüğünden ihaleye katılım şartlarına haiz olunduğuna dair belge temin edilerek (4562 SK 18.md.) en geç ihale esnasında ibraz edilmesi gerekmektedir.
OSB Ana Sözleşmesinin 5.maddesine göre; OSB'de sanayi parsellerinde faaliyet gösterebilecek (katılımcı olma şartı) olan katılımcıların sektör gurupları; Kömür Kırma, Eleme, Pakatleme, Depolama, Briketleme, Antrasit Kok Tozu Eleme, Kurutma ve Tasnifleme, Petrokok Depolama ve diğer kömüre bağlı alt iş grupları tesisleridir.
OSB'lerde kurulamayacak tesisler ile temel şartlar, OSB uygulama Yönetmeliğinde belirtilmiştir. Bu şartlara haiz olan katılımcı ihaleyi kazandığı takdirde 4562 sayılı OSB Kanun ve Uygulama Yönetmelik hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.
4652 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde Uygulama Yönetmeliği madde 101'de yer alan OSB'lerde Kurulamayacak Tesislere ait bilgilerde yer alan tesisler Kocaeli Gebze Kömürcüler İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde kurulamayacaktır:
Not: Taşınmaz üzerindeki Vefa Hakkı korunarak satılacaktır.
Yüzölçümü 39.983,45 m2
İmar Durumu Kömürcüler OSB içinde 1/1000 İmar Planına göre; Ayrık Nizam, -Ön çekme mesafesi : 26,00 m, Arka çekme mesafesi: 24,00 m,Yan çekme mesafesi: 15,00 m,TAKS:0,55,KAKS:0,70,Hmax :Serbest
Kıymeti 80.123.049,55 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler KOCAELİ GEBZE KÖMÜRCÜLER İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BAŞKANLIĞI lehine VEFA HAKKI
1. Satış Günü 26/11/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü 22/12/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Gebze Adliyesi 1. Kat B Blok 116 nolu Mezat Salonu Gebze KOCAELİ
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/9985 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. DİKKAT: İhale Katılımcıları ve Muhtemel Alıcıları tüm açıklamaları, şerh-irtifak-beyanlar hanesindeki bilgileri ve neticelerini baştan kabul etmiş sayılırlar.
* İş bu satış gazete ilanı tebliğ yapılamayan tüm ilgililere ve taraflara tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.